Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Att stora delar av befolkningen idag tillbringar sin tid på nätet har gett konsekvenser för hur och var vi arbetar, hur vi interagerar med andra, hur vi konsumerar nyhets- och underhållningsmedia och hur vi köper och säljer varor och tjänster. Nya sociala mötesplatser skapas och relationer mellan lärare och studenter, politiker och väljare och inte minst företag och kunder, förändras. Marknadsföringsprinciperna är många gånger desamma, men sociala medier innebär att företag möter både befintliga och potentiella kunder på nya arenor. Vill du få en fördjupad förståelse för hur de här framväxande och föränderliga mötesplatserna ser ut och fungerar och förstå hur just din målgrupp agerar där för att i förlängningen mer effektivt kunna nå ut till dem med ditt budskap, så är det här rätt kurs för dig.

Under kursen får man en grundläggande förståelse för hur sociala medier fungerar och används och vilken roll de spelar idag, på såväl individ- som samhällsnivå, för att i förlängningen kunna applicera den här kunskapen på sitt eget yrkesutövande. Man får lära sig om vilka etiska, tekniska, juridiska och sociala aspekter man behöver ta hänsyn till när man använder sig av sociala medier som marknadsföringsverktyg. Du som går den här kursen kommer dels få en vetenskaplig och teoretisk grund och du kommer även få använda dina egna erfarenheter och bolla dessa med dina studiekamrater.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar med marknadsföring i ett mindre eller mellanstort företag eller offentlig sektor.

Kontaktuppgifter


Emelie Schagerholm

Emelie Schagerholm Handläggare Ledningsstöd, Lärarassistent
emelie.schagerholm@hv.se
Senast uppdaterad