Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen är delvis webbaserad och innehåller:

  • Forskningsetik
  • Forskningsprocessen
  • Informationssökning
  • Kritisk granskning och värdering av information
  • Kvalitativa och kvantitativa ansatser
  • Litteraturbaserade studier
  • Vårdvetenskapens vetenskapsteori

Examination/Examen

Kursen examineras genom en individuell hemtentamen och en individuell/parvis skriftlig projektplan med muntlig redovisning.

Genomförande

Kursen läses delvis genom campusförlagda träffar och delvis via en nätbaserad utbildningsmiljö. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med internetuppkoppling och kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webkamera.

Förkunskaper/Behörighet

Fullgjorda kursfordringar i omvårdnad om 30 högskolepoäng (20 poäng) i omvårdnad, A-nivå eller sjuksköterskeexamen.

Kursplan

Du kan söka ut aktuell kusrsplan genom att söka på kurskoden OVB310 på sidan Sök kursplan.

Kontakt


Annika Bergman

Annika Bergman Universitetsadjunkt
annika.bergman@hv.se
Senast uppdaterad