Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter sitter och pratar med varandra utanför högskolans entré. Foto.
Kursen avancerad vård vid diabetes vänder sig till dig, oavsett vårdform, som har särskilt intresse av att arbeta med personer med diabetes. Målet med kursen är att du ska tillägna dig fördjupad kunskap och förståelse för vårdandet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt. Kursen ger fördjupade kunskaper i teorier och vetenskaplig forskning samt medvetenhet om komplexa etiska frågeställningar. Den ger också fördjupade kunskaper om ledarskap i diabetesvården för utveckling av planering, utvärdering och samordning av vården samt fördjupade kunskaper om olika former av diabetesbehandling. Du förbereds också för att fortlöpande kunna utveckla din kompetens inom diabetesvård.
Kursen innehåller normal metabolism och patofysiologi vid diabetes, behandlingsprinciper och komplikationer vid diabetes i olika åldrar. Evidensbaserad omvård vid diabetes ur ett biopsykosocialt perspektiv med focus på kost och näringslära, egenvård, prevention och livskvalité. Vårdvetenskaplig forskning, teorier och modeller som grundläggande utgångspunkter för lärande hos patienter med diabetes, delaktighet med patient och närstående samt samordning och riktlinjer för organisation och uppföljning av diabetesvård

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Sjuksköterskeexamen med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad samt svenska 3 eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-75062

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.03 2025

EXTRA INFORMATION

Undervisningen genomförs med ett mindre antal obligatoriska campusförlagda tillfällen per termin. Övriga undervisningsmoment genomförs digitalt via Zoom på schemalagda dagar (tisdagar). De campusförlagda tillfällena kan under kursen ges antingen på Högskolan Väst eller på Göteborgs universitet

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter