Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fem studenter som pratar med varandra inne på campus. Foto.
Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället.
Företagsekonomi 31–45 hp, består av två fortsättningskurser i organisation och ledarskap samt strategisk marknadsföring.
Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer inom olika tillämpningsområden.
Kursen Organisation och ledarskap syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning fördjupa kunskap och förståelse för organisationsmodeller och organisatoriska fenomen med fokus på organisationskultur och ledarskap. Kursens AIL-aktiviteter innefattar att studenter tillämpar kvalitativa metoder och genomför en fältstudie av en egen vald organisation.
Kursen Marknadsföring II fördjupar kunskap och förståelse för marknadsföring på en strategisk nivå med fokus på marknadsplanering. Kursens AIL-aktiviteter innefattar att studenter analyserar, värderar och ger förslag på marknadsstrategiska beslut för ett företag i form av en marknadsplan. Information om företaget ges löpande i kursen, via styrdokument samt vid handledningstillfällen.
Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kurserna Marknadsföring I 7,5 hp och Organisations- och vetenskapsteori 7,5 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-12124

START/SLUT

Från v.46 2024 till v.03 2025

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Anna Karin Olsson
KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET