Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto.
Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi 41-60 hp, består av två fortsättningskurser i redovisning.
Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer inom olika tillämpningsområden.
Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.
Följande kurser om vardera 7,5 hp ingår:
• Externredovisning • Investeringsbedömning och finansiell styrning

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kurserna Grundläggande redovisning 7,5 hp och Ekonomistyrning 7,5 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-12093

START/SLUT

Från v.13 2024 till v.22 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET