Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare och två studenter samtalar. Foto
Ämnesområdet företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring har en tydlig koppling till värdeskapande och kunder, oavsett om det är företagskunder eller konsumenter. Marknadsföring är ett ämne som exempelvis intresserar sig för hur olika marknader fungerar, hur värden skapas för kunder, företag/organisationer och samhället samt hur unik kundinsikt kan generera långsiktig lönsamhet.
Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, 61–90, består av två fördjupningskurser inom området marknadsföring samt en kandidatuppsats om 15 hp.
I kursen Digital marknadsföring behandlas frågeställningar kring hur digitaliseringen förändrar försäljning, kundbearbetning, affärsmodeller, konvertering, kommunikation och leder till nya fenomen som till exempel livestream-shopping, självscanning, Metaverse och phygital reality. Digital marknadsföring innebär också utmaningar i form av exempelvis etiska ställningstaganden, integritet och inkluderingsaspekter.
Kursen Varumärken i en förändrad värld fokuserar på frågeställningar kring hur olika aktörer – både organisationer av olika slag (till exempel, företag, myndigheter, kommuner, välgörande organisationer) och individer kan utveckla sina egna eller andras varumärke i en värld som förändras fort. Baserat på aktuella händelser och nyheter kring olika varumärken behandlar kursen utveckling av olika typer av varumärken såsom företags/organisationers, produkters, personliga och platsers varumärken, samskapande processer i denna utveckling samt varumärkeskultur.
Inom examensarbeteskursen genomförs en studie där ett problem som är relevant för marknadsföring undersöks med hjälp av vetenskapliga teorier och forskningsmetoder. Examensarbetet diskuteras löpande under kursen i seminarieform.
Kurserna i detta kurspaket syftar även till att utveckla ett självständigt kritiskt förhållningssätt till marknadsföringsämnet för att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling. Kurserna läses integrerat under hela terminen men huvuddelen av examensarbetet sker under den senare delen av terminen.
Undervisningen genomförs på svenska. Kurslitteratur kan vara på svenska eller engelska.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i företagsekonomi varav 30 högskolepoäng på nivå 31-60 hp. Inom dessa 60 hp företagsekonomi skall ingå meriter som motsvarar kurserna Marknadsföring I 7,5 hp samt Marknadsföring II 7,5 hp.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-12027

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Nataliya Galan
KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET