Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student som bläddrar i kurslitteratur. Foto.
Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området organisation samt en kandidatuppsats om 15 hp.
Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla studenters förmåga att självständigt identifiera, analysera och diskutera ledarskap och organisering, organisatoriska processer och fenomen med fokus på strategisk human resource management, SHRM, samt förändring och lärande i organisationer med hjälp av såväl aktuell forskning som praktiska studier inom organisationsområdet. Kurserna syftar även till att utveckla ett självständigt kritiskt förhållningssätt till fördjupningsområdet för att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling.
Kurserna läses integrerat under hela terminen men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under den senare delen av terminen. Kandidatuppsatsen presenteras och försvaras i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma. Kurspaketet ges helt nätbaserat vilket innebär att streamade/filmade föreläsningar och seminarier tillhandahålls via högskolans lärplattform. För att kunna delta i kurserna krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt webbkamera och headset. Kommunikation med lärare och studiekamrater sker främst via lärplattformen samt via nätmöten, chatt, e-post och liknande system. Redovisning, handledning och grupparbeten kan ske via nätmöten. Via lärplattformen kan du dela ut och ladda upp filer, få tillgång till information, kursmaterial och diskussionsforum. Gruppuppgifter förekommer för att sätta fokus på det akademiska mötet och erfarenhetsutbyten.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i företagsekonomi varav 30 högskolepoäng på nivå 31-60 hp, Inom dessa 60 hp företagsekonomi skall ingå meriter som motsvarar kurserna Organisations- och vetenskapsteori 7,5 hp samt Organisation och ledarskap 7,5 hp.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-12095

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Anna Karin Olsson
KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET