Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student på campus. Foto.
Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området redovisning samt en kandidatuppsats om 15 hp.
I kursen Externredovisning II behandlas redovisningsteori med redovisningsprinciper. Regler för och tillämpning av hållbarhetsrapportering tas också upp i kursen. Koncernredovisning och upprättande av koncernbokslut är en central del i kursen. Även internationell redovisningsreglering tas upp.
I kursen Internredovisning fokuseras på relationen mellan ett företags strategi och dess ekonomiska styrning. Även styrning av projekt tas upp i kursen. En central del i kursen är ekonomistyrarens kommunikativa roll i en organisation.
Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med hjälp av såväl aktuell forskning som praktiska studier inom redovisningsområdet.
Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i företagsekonomi varav 30 högskolepoäng på nivå 31-60 hp. Inom dessa 60 hp företagsekonomi skall ingå meriter som motsvarar kurserna Grundläggande redovisning 7,5 hp, Ekonomistyrning 7,5 hp, Externredovisning 7,5 hp samt Investeringsbedömning och finansiell styrning 7,5 hp.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-12071

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Eva Johansson
KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET