Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fem studenter som pratar med varandra inne på campus. Foto.
Kursens vänder sig till dig som är eller vill verka som handledare i samband med lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Kursen syftar till att du, med utgångspunkt i din egen yrkesprofession och teorier om lärande, ska kunna analysera undervisningssituationer och val av handledningsstrategier, vid handledning av lärarstudenter. Målet är att du efter utbildningens slut ska vara väl förtrogen med såväl handledaruppdraget, som lärarutbildningarnas intentioner med VFU.
Undervisningen är till största del nätbaserad, med några träffar eftermiddag eller kvällstid, och du kommunicerar primärt med såväl lärare, som övriga kursdeltagare via Högskolan Västs lärplattform. Endast kursens introduktion och den obligatoriska slutexaminationen genomförs på Campus i Trollhättan.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

UNDERVISNINGSTID

Kvällstid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-55011

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter