Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto.
Kursen syftar till att den aktiva handledaren med utgångspunkt i den egna yrkesprofessionen och vetenskapliga perspektiv på kommunikation och handledning ska kunna analysera undervisningssituationer för att därigenom handleda studenter i lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning. Vidare syftar kursen också till att fördjupa sina kunskaper om hur handledningsstrategier också kan användas i kollegahandledning samt hur olika yrkesetiska och skolkontextuella dilemman kan hanteras. Den aktiva handledaren ska också fördjupa sin förmåga att stödja och bedöma professionsutveckling.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Förskollärarexamen, grundlärarexamen eller ämneslärarexamen, godkänt resultat på kursen Handledning av lärarstudenter, 7,5 hp samt erfarenhet av arbete med handledning av lärarstudenter eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Kvällstid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-55030

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.03 2025

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter