Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En lärare förklarar för två studenter. Foto.
Kursen riktar sig mot undervisande personal i akademin eller handledare till studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och har fokus på portfoliometoden och hur denna metod kan användas för ett arbetsintegrerat lärande (AIL). Kursen läggs upp i form av fyra teman. I det första temat beskrivs portfoliometodens teoretiska och praktiska grunder. Därefter följer tre teman som tillsammans bygger upp en teoretisk och praktisk struktur för metoden samt portfoliometoden som en metod för AIL. För tre tema finns en tillämpningsuppgift där kursdeltagaren tillämpar temat i sin kurs eller verksamhet. Varje tema består av en filmad modul som finns tillgänglig på kursens Canvassida. Modulen innehåller en teoretisk och en praktisk genomgång av respektive tema. Tillämpningsuppgiften består av att kursdeltagaren ska omsätta respektive innehåll i praktiken, framför allt i den kurs eller verksamhet som kursdeltagaren undervisar eller verkar i. Till tillämpningsuppgiften finns tre till fyra reflektionsfrågor som har fokus på själva implementeringen av respektive tema i undervisningen/kursen/verksamheten. Svaren på dessa reflektionsfrågor dokumenteras i en egen portfolio som också utgör grund för kursens examination. För att kunna genomföra de tillämpningsuppgifter som ingår i kursens examination bör det finnas möjligheter till undervisning av studenter på högskola/universitet eller handledning i kliniska handledningssituationer.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande. Samt svenska 3.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-75549

START/SLUT

Från v.13 2024 till v.20 2024

EXTRA INFORMATION

Undervisning sker genom förinspelade filmer samt schemalagda tillfällen som genomförs digitalt via Zoom.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Håkan Nunstedt