Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sex studenter som pratar med varandra i utemiljö. Foto.
Kurspaketet 61-90 hp i psykologi syftar till ett fördjupat kritiskt tänkande utifrån psykologisk teoribildning och en utvecklad förmåga att kunna genomföra självständiga analyser. Härvid ges fördjupade kunskaper och färdigheter i psykologiska forskningsmetoder. Diskussioner om och reflektion över forskningsetiska frågor i psykologisk forskning är relevanta moment i kurspaketet. Stor vikt läggs vid att planera, genomföra och försvara eget uppsatsarbete samt att genomföra opposition på ett uppsatsarbete. Kurspaketet omfattar två kurser, Forskningsmetoder och analyser av data, 15 hp och Examensarbete i psykologi, kandidat, 15 hp.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

52,5 hp inom huvudområdet psykologi, varav godkänt resultat på metodkurs om 7,5 hp (nivå 31-60 hp), eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-22502

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.03 2025

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Gunne Grankvist
KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET