Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto.
Allt fler händelser i samhället kräver samverkan mellan olika professioner; både för att förebygga och hantera insatser samt dess efterdyningar. I den här kursen fokuseras hur samverkan över professions- och organisationsgränser kan organiseras i situationer av kris och trauma i samhället. Under kursen ges olika perspektiv på vad kris- och traumasituationer kan innebära i form av utmaningar för den enskilde och samhällets beredskap, organisering och ledning av och i samverkan, övning och lärande, samt hur kunskaper och erfarenheter av större händelser kan tas tillvara och spridas inom och mellan organisationer. Kursen introducerar teoretiska begrepp och praktiska exempel för att bidra till utvecklad förståelse för och förmåga att arbeta i sammanhang som kräver samverkan mellan professioner och organisationer. Exempel på fall och händelser som kan speglas inom ramen för kursen är attackerna på Drottninggatan, COVID-19-pandemin, omfattade skogsbränder eller andra större olyckor och allvarliga händelser, samt sådant som kräver särskild beredskap, exempelvis militära angrepp eller omfattande problem med vatten- och elförsörjning.
Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom exempelvis hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, socialt arbete, Försvarsmakten, frivilligorganisationer, POSOM-grupper och privata aktörer som kan involveras i samverkan vid kris och trauma.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-88043

START/SLUT

Från v.35 2023 till v.44 2023

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Annika Eklund