Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I den här kursen fokuseras hur samverkan över professions- och verksamhetsgränser kan organiseras i situationer av kris och trauma i samhället. Under kursen ges olika perspektiv på vad kris- och traumasituationer kan innebära i form av utmaningar för samhällets beredskap och organisering av samverkan, samt hur vi kan ta tillvara och sprida kunskaper och erfarenheter av större händelser inom och mellan verksamheter.
Kursen är tvärprofessionell och riktar sig till dig som är yrkesverksam inom fält som exempelvis socialt arbete, hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, frivilligorganisationer, POSOM-grupper och privata aktörer som kan involveras i arbete med kris och trauma.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

ANMÄLNINGSKOD

HV-15080

START/SLUT

Från v.37 2019 till v.46 2019

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Anna-lena Borg

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se