Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student som bläddrar i kurslitteratur. Foto.
Kursen innehåller specialistsjuksköterskans ansvarsområde, teorier och modeller relevanta för avancerad vård i hemmet, vårdvetenskapliga begrepp, hälsofrämjande och förebyggande arbete, vårdande samtal, evidensbaserad vård, digitala verktyg, personcentrerad vård telefonrådgivning RGS webb + SBAR, A-E bedömningar på KLC, aseptiskt och patientsäkert omhändertagande, våld i nära relationer, vaccinationer av barn och vuxna, barnhälsovård, samverkan kring den multisjuka patienten, mänskliga rättigheter, jämställdhet samt etiska frågeställningar och situationer som kan uppkomma vid vård i hemmet. I kursen bearbetas också ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet vid avancerad vård i hemmet. VFU i kursen görs inom primärvården samt BVC.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-76470

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.03 2025

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter