Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En hand som bläddrar i bok. Foto.

Lärarlyftet

Den här kursen är en uppdragsutbildning som ges inom ramen för Lärarlyftet på uppdrag av Skolverket och kan endast sökas av behöriga lärare i svenska för åk 4-6 med huvudmannens intygande.

Målgrupp

För dig med lärarlegitimation i svenska för åk 4-6 som vill utöka din lärarbehörighet med svenska som andraspråk för åk 4-6.

Kursens syfte

Kursens syfte är att du utifrån vetenskapligt och didaktiskt perspektiv ska utveckla ämneskunskaper för undervisning inom grundskolans årskurs 4-6. I kursen behandlas aktuell forskning som är relevant för läraruppdraget och din undervisningsvardag knyts till kursens olika moment.
Kursen innehåller tre delkurser om sammanlagt 15 hp. Kursen startar med att utifrån ett holistiskt perspektiv behandla och diskutera flerspråkiga elever i grundskolan. Detta sker i den första delkursen som heter Migration, flerspråkighet och identitet (4hp). Därefter följer delkursen Andraspråksutveckling och undervisning i svenska som andraspråk (6hp). Kursen avslutas med Bedömning av nyanländas och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling (5hp).

Undervisningsform

Kursen ges helt på distans, men med obligatoriska träffar i e-klassrum. Kursen ges på kvartsfart (25%).

Möjlighet till validering i Lärarlyftet

Den som läser uppdragsutbildning inom ramen för Lärarlyftet, som sker på uppdrag av Skolverket, har rätt att få sin ansökan om tillgodoräknande prövad. För validering och tillgodoräknande inom Lärarlyftet använder Högskolan Väst ett digitalt ansöknings- och administrationssystem, Valda. När du har blivit antagen till en lärarlyftskurs, får du information om hur du går tillväga vid tillgodoräknande och validering.

Frågor

Har du frågor kring Lärarlyftet är du välkommen att kontakta studievägledare Gunnel Matsson

Länk till huvudmannaintyg

På Skolverkets hemsida hittar du blanketten för huvudmannaintyget: Skolverket

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundskollärarexamen för årskurs 4-6 med behörighet i svenska.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-U1496

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.03 2025

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter