Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare och två studenter samtalar. Foto
Kursen ger en introduktion till migration, interkulturalitet, flerspråkighet och språklig variation. Vidare introducerar kursen transspråkande och andra teorier om andraspråksutveckling samt vilka implikationer transpråkande som undervisningsmetod har för andraspråksinlärning och undervisning.
Kursen riktar sig till lärare, skolledare och andra som vill öka sin kunskap och förståelse för ämnena svenska som andraspråk och flerspråkighet. Kursen ges på halvfart, 50% och kan läsas som fristående kurs inom ramen för Svenska som andraspråk 1-30. Den kan vara behörighetsgivande tillsammans med föreskriven lärarexamen. Vid frågor angående behörighet kontakta studievagledning@hv.se.
Studierna är helt nätbaserade, och består av skriftliga gruppdiskusioner och inspelade föreläsningar som finns tillgängliga under en längre tid. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid.
Kursen förutsätter god datorvana samt tillgång till Internet. Kursen är inte en färdighetskurs i svenska och ställer höga krav på att behärska svenska i både tal och skrift i ett akademiskt sammanhang.
Migration och transspråkande, 15 hp består av två delar:
>>Migration, identitet och interkulturalitet (7,5 hp),
>>Andraspråksutveckling och transspråkande (7,5 hp).
För ytterligare information om vad det innebär att studera på distans se: https://www.hv.se/student/ny-student/distansstudent/
Ytterligare information om behörighet: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-51014

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter