Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En lärare förklarar för två studenter. Foto.
Kursen vidareutveckla kunskaper om svenska språketsstruktur genom att sätta det i ett kontrastivt perspektiv. Du får också insikter i de svårigheter och utmaningar som andraspråkinlärare ställs inför när de studerar ett nytt språk. Vidare får du en introduktion till att bedöma och analysera språkbruk i läromedel utifrån det vidgade textbegreppet och andraspråksperspektiv.
Studierna är helt nätbaserade och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid. Kursen ges på halvfart, 50%
Kursen förutsätter god datorvana samt tillgång till Internet. Kursen är inte en färdighetskurs i svenska och ställer höga krav på att behärska svenska i både tal och skrift i ett akademiskt sammanhang.
Kursen kontrastiva aspekter och läromedelstexter (15 hp), består av delkurserna:
>>Kontrastiv grammatik och metodstudium av ett främmande språk (10 hp),
>>Läromedelstexter ur ett andraspråksperspektiv (5hp).
För ytterligare information om vad det innebär att studera på distans se: http://www.hv.se/sv/utbildning/att-studera-har/studiemiljon/kreativt-centrum/att-studera-pa-distans
Ytterligare informatino om behörighet: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

22.5 högskolepoäng i ämnet Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Blandade tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-51016

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter