Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter sitter och pratar med varandra utanför högskolans entré. Foto.
Kursen språkutveckling och utvärdering tar upp hur man skapar meningsfulla lärandetillfällen utifrån språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt formativ och summativ bedömning ur ett andraspråksperspektiv.
Studierna är helt nätbaserade och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid. Kursen ges på halvfart, 50%
Kursen förutsätter god datorvana samt tillgång till Internet. Kursen är inte en färdighetskurs i svenska och ställer höga krav på att behärska svenska i både tal och skrift i ett akademiskt sammanhang.
Kursen språkutveckling och utvärdering (15 hp), består av delkurserna:
>>Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (7,5 hp),
>>Utveckling och utvärdering av svenska som andraspråk (7,5 hp).
Länk till Skolverkets sida om krav för ämnesbehörighet i olika skolformer. https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-behorighet-1.237096

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

22.5 högskolepoäng i ämnet Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-51017

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter