Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sex studenter som pratar med varandra i utemiljö. Foto.
Kursen språkutveckling och utvärdering tar upp hur man skapar meningsfulla lärandetillfällen utifrån språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt formativ och summativ bedömning ur ett andraspråksperspektiv.
Studierna är helt nätbaserade och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid. Kursen ges på halvfart, 50%
Kursen förutsätter god datorvana samt tillgång till Internet. Kursen är inte en färdighetskurs i svenska och ställer höga krav på att behärska svenska i både tal och skrift i ett akademiskt sammanhang.
Kursen språkutveckling och utvärdering (15 hp), består av delkurserna:
>>Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (7,5 hp),
>>Utveckling och utvärdering av svenska som andraspråk (7,5 hp).
Länk till Skolverkets sida om krav för ämnesbehörighet i olika skolformer. https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-behorighet-1.237096

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

22.5 högskolepoäng i ämnet Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

VÅR 2024

VÅR 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-50017

START/SLUT

Från v.35 2023 till v.02 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Joel Olofsson