Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare och två studenter samtalar. Foto

Lärarlyftet SFI

Den här kursen är en uppdragsutbildning som ges inom ramen för Lärarlyftet på uppdrag av Skolverket och kan endast sökas av personal med huvudmannens intygande.

Målgrupp

För dig med lärarlegitimation som vill utöka din lärarbehörighet med svenska som andraspråk för SFI. Kursen är även öppen för dig som saknar lärarbehörighet men som vill fördjupa dina kunskaper inom svenska som andraspråk för vux.

Kursen syftar till

att du utifrån ett vetenskapligt och didaktiskt perspektiv ska utveckla ämneskunskaper för undervisning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). I kursen behandlas aktuell forskning som är relevant för läraruppdraget inom utbildning i svenska för invandrare (sfi), och din undervisningsvardag knyts till kursens olika moment.
Kursen innehåller sex delkurser om vardera 5 hp. Kursen startar med en diskussion om attityder, identitet och språk i den första delkursen "Migrationsprocesser och flerspråkighet". Därefter kommer delkurserna "Språkstruktur och det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv", "Andraspråksutveckling och lärande", "Litteracitetsutveckling", "Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt" och avslutas med delkursen "Utvärdering, betyg och bedömning".

Undervisningsform

Kursen ges helt på distans, men med obligatoriska träffar i e-klassrum i delkurs 1, 4 och 5. Kursen ges på halvfart (50%).

Möjlighet till validering i Lärarlyftet

Den som läser uppdragsutbildning som sker på uppdrag av Statens skolverk, även kallat lärarlyftet, har rätt att få sin ansökan om tillgodoräknande prövad. För validering och tillgodoräknande inom Lärarlyftet använder Högskolan Väst ett digitalt ansöknings- och administrationssystem, Valda. Efter du har blivit antagen till en lärarlyftskurs, får du information om hur du går tillväga vid tillgodoräknande och validering.

Frågor

Har du frågor kring Lärarlyftet är du välkommen att kontakta studievägledare Gunnel Matsson

Huvudmannaintyg

På Skolverkets hemsida hittar du blanketten för huvudmannaintyget: Skolverket

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Blandade tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-U1493

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.03 2025

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter