Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto.
Statistik är läran om hur data kan användas för att förstå verkligheten bättre.
Antag att vi vill studera människors attityd till ekologiska varor. Vilka personer ska vi fråga? Ska vi använda oss av intervjuer öga mot öga, enkäter via post/Internet eller kanske helt enkelt göra observationer på plats i en butik? Vilken form vi väljer och hur frågorna formuleras har betydelse.
När datamaterialet väl är insamlat kommer det spännande momentet att sammanfatta materialet - bekräfta förväntade mönster och kanske finna nya. Den beskrivande statistiken kan ge nya tankar och idéer som kanske ingen tänkt på tidigare. Det gäller att arbeta strukturerat och låta datorerna göra beräkningsjobbet. Det gäller också att använda korrekt statistik presenterat på ett begripligt och snyggt sätt.
När vi samlat in och sammanfattat ett datamaterial är det dags för ett avgörande moment, nämligen att dra slutsatser. Vilka mönster i datamaterialet är så pass starka att vi vågar tro på att dessa gäller generellt, att de skulle kvarstå om undersökningen upprepats
I en marknadsundersökning väljs ett hundratal kunder slumpmässigt. Undersökningen ger intressanta mönster och tendenser. Men frågan är om vi kan lita på att dessa mönster gäller generellt sett för alla kunder. Är kunderna i undersökningen representativa? Kanske är vissa mönster rent slumpmässiga - tillfälliga? Om undersökningen ska användas som beslutsunderlag är det oerhört viktigt att kunna bedöma resultatens trovärdighet och styrka.
När en ny medicin utvärderas brukar hälften av en patientgrupp lottas till att pröva den nya medicinen medan den andra halvan lottas till att äta sockerpiller. Om medicinen har någon verkan borde det bli en statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna. Denna undersökningsteknik har använts av medicinare sedan länge. Strategin kopieras nu i moderna marknadsundersökningar. Varannan besökare till en hemsida lottas till ett visst erbjudande och varannan besökare till ett annat erbjudande. Nu kan man väldigt snabbt jämföra vilket erbjudande som fungerar bäst och om skillnaden är statistiskt säkerställd.
Det ovanstående beskriver kärnan i vad som studeras i detta kurspaket. Vi diskuterar grundläggande undersökningsmetodik samt hur data kan sammanfattas. Vi undersöker vilka resultat som kan generaliseras ifrån en stickprovsundersökning. Vi bekantar oss med begrepp som statistisk felmarginal och statistiskt säkerställd. Vi studerar olika typer av data och hur dessa kan behandlas. Vi använder i stor utsträckning datorer för att kunna genomföra beräkningar och lägger mödan vid att förstå mer än beräkna. I kurserna finns datorlaborationer där man guidas i hur man skall sammanfatta och analysera data samt i slutet av respektive kurs ett större arbete där man själv skall visa sin förmåga att sammanfatta och dra slutsatser.
Kurspaketet består av två stycken kurser i tillämpad statistik; Tillämpad statistisk – att samla och sammanfatta data och Tillämpad statistik – att dra slutsatser från data. Kursen Tillämpad statistisk – att samla och sammanfatta data ges på engelska.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet. Du behöver också: Matematik 3b eller Matematik 3c.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-11199

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.45 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Tobias Arvemo
KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET