Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Leende kvinna i lektionssal. Foto

Om utbildningen

Stabil elenergi måste vara säkrad alla tider på dygnet för ett fungerande samhälle. Samtidigt måste branschen ta ansvar för de globala klimatutmaningarna. Tydliga exempel på detta är laddstationer för elbilar, fjärravlästa elmätare och elproduktion från små anläggningar, som vindkraftverk och solceller.
Elkraftsingenjörsprogrammet lägger en stabil grund inom såväl produktion av elenergi, som distribution och användning av elenergin inom industrier och hem. För att möta det växande behovet av automation inom branschen, ingår bland annat kurser inom styr och reglersystem.
För att du som student ska få bästa möjliga start inför ditt yrkesliv ges utbildningen med möjlighet till Co-op. Du har då arbetsperioder inlagda under din studietid och under dessa är du anställd, med lön, på ett företag inom branschen. Du blir anställd av företaget, vilket innebär att högskolan inte kan garantera en plats. Platserna är specialanpassade för våra studenter och företaget lär upp dig från grunden. Detta ger dig både branschkännedom och ett stort kontaktnät redan innan examen.

Arbetsintegrerat lärande, AIL

Arbetsintegrerat lärande genomsyrar hela utbildningen. För att möta den snabba utvecklingen i branschen har vi täta kontakter med en mängd olika företag, både i branschråd och i de regelbundna kontakterna med Co-opföretag och Co-opstudenter. Detta bidrar till att du som student efter examen har de kunskaper branschen efterfrågar. Många av lärarna har arbetat, eller arbetar, utanför högskolan. Detta ger en direkt koppling mellan högskolan och branschen, med projekt och examinationsuppgifter hämtade från företagens dagliga verksamhet. Teorin kopplas till praktik genom laborationer och studiebesök och många moment i utbildningen ges av lärare verksamma inom industriforskningen på PTV. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som oftast genomförs direkt på ett företag med problemställningar eller uppdrag de behöver hjälp med.

CO-OP (Cooperative Education)

Co-op innebär att du har tre arbetsperioder på ett företag inom branschen inlagda under din studietid, där examensarbetet utgör den tredje perioden. Under arbetsperioderna är du anställd, med lön, på företaget, med arbetsuppgifter utformade för att ge dig tillfälle att använda och fördjupa de kunskaper du har med dig från studierna.
Anställningsprocessen styrs av företagen och högskolan kan därför inte garantera en plats, men självklart får du stöd och hjälp från oss, både inför din ansökan och under arbetsperioderna. Företag över hela landet annonserar ut Co-opplatser med högskolans hjälp, men du har även möjlighet att själv ordna en plats, här eller utomlands.
Genom Co-op får du nära ett års yrkeslivserfarenhet, men utbildningen förlängs endast med en termin eftersom även somrarna utnyttjas. Introduktionen till Co-op startar redan första utbildningsveckan, med anställningsprocess vid årsskiftet och den första arbetsperioden under andra halvan av vårterminen.

Arbetsliv

Som elkraftsingenjör kommer du att arbeta nära kollegor i olika projekt. Beroende på din yrkesroll kommer du även ha många kontakter utåt. Till exempel markägare då nät ska dras fram, myndigheter för tillstånd och regelverk samt kundkontakter för att exempelvis avhjälpa strömavbrott eller energieffektivisera.
I ett mindre företag kan du få ansvara för hela eldistributionskedjan vid anläggning av nya nät, från produktionen i kraftverken till användning i industri eller hem. Väljer du att arbeta i ett större företag kan du fördjupa dig inom ett mindre område och till exempel arbeta med utveckling av energieffektiva lösningar eller smarta elnät. Du kan även jobba med programmering och driftsättning av robot- och automationssystem, eller med utveckling och framtagning av nya automationslösningar.
Det stora behovet av välutbildade elektroingenjörer gör att antalet examinerade ingenjörer inte räcker till för att täcka branschens kompetensbehov. Som elkraftsingenjör från Högskolan Väst har du med stor sannolikhet en anställning klar redan innan din examen.

Vilka kurser ingår?

För att se vilka kurser som ingår i utbildningen, se knappen ”Kurser som programmet omfattar”. Du kan välja en examen med inriktning elkraft eller en allmän elektroingenjörsexamen där flera kurser är valbara, vilket kan passa bättre om du till exempel vill läsa någon termin utomlands.

Läsa vidare

Elektroingenjörsprogrammet ger behörighet till bland annat Master- och Magisterprogrammen inom Robotik och Automation vid Högskolan Väst.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-93967

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet - Programbeskrivning
INTRODUKTIONSKURS I MATEMATIK
Ska du studera på ett av våra ingenjörsprogram eller Tekniskt basår? Vi rekommenderar dig att friska upp dina matematikkunskaper inför din studiestart.
Läs kursen Introduktionskurs i matematik
Vi erbjuder dig som ny student Introduktionskurs i matematik veckan innan terminsstart, där du kan repetera en del av din gymnasiematematik och förbereda dig inför dina matematikstudier på högskolenivå.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Nour Almardoud
KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR