Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Drönare och hand teknik Drönare och hand teknik

Högskolan Väst erbjuder ett flertal utbildningar inom området Teknik, både tvååriga och treåriga program. Lantmäteriingenjör, högskoletekniker inom elkraft och industriell ekonomi är bara några exempel. Saknar du särskild behörighet för ingenjörsstudier finns vårt tekniska basår. Känner du efter examen att du vill fortsätta dina studier har vi flera program på avancerad nivå som ger dig spetskompetens.

Samhället står inför en rad utmaningar bland annat när det kommer till digitalisering, energiförsörjning och produktutveckling. Behovet av högskoleutbildad personal inom området teknik är därför, och kommer i framtiden vara, mycket stort. Väljer du att studera inom detta område kommer du ha stora möjligheter att välja var du vill jobba efter examen.

Förutbildning

Tekniskt basår, 40 veckor

Det tekniska basåret riktar sig till dig som saknar särskild behörighet för ingenjörsstudier men även till dig som vill repetera eller komplettera din gymnasieutbildning.
Läs mer om programmet >>

Grundnivå

Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180 hp

Dataingenjörer behövs överallt. Utveckling av IT-system sker i alla typer av organisationer, inom dataföretag, sjukvården, handeln och internetbolag som exempelvis Spotify och Google. Efter utbildningen har du de kunskaper inom programmering, systemutveckling, nätverksteknik och cyber-security som efterfrågas på en het arbetsmarknad.
Läs mer om programmet >>

Elektroingenjör - elkraft, 180 hp

Elkraft är ett kreativt och spännande område som just nu står inför stora utmaningar i övergången till ett mer hållbart samhälle. Det är brist på utbildade elektroingenjörer med inriktning elkraft och därför är våra studenter mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Som elkraftsingenjör kommer du att arbeta nära kollegor och kunder i olika projekt, med många interna och externa kontakter.
Läs mer om programmet >>

Högskoletekniker - elkraft, 120 hp

Elkraftsprogrammet har ett nära samarbete med branschen, som gör att utbildningen kontinuerligt uppdateras för att följa branschens utveckling och du som student har både rätt kompetens och branschkännedom när du tar din examen.
Läs mer om programmet >>

Industriell ekonomi, 180 hp

Vill du arbeta som inköpare på ett globalt företag, marknadsföra tekniska produkter eller genomföra ett förändringsarbete på ett företag? Idag efterfrågas ingenjörer med kompetens inom både teknik och ekonomi. Med en bred ingenjörsutbildning kan du söka olika jobb där teknik och ekonomi möts.
Läs mer om programmet >>

Lantmäteriingenjör, 180 hp

Vill du delta i samhällsbyggandet från idé till byggstart? Efterfrågan på lantmäteriingenjörer är stor mycket beroende på att utbildningen är tvärvetenskaplig och rör sig mellan de juridiska, tekniska och samhällsvetenskapliga områdena.
Läs mer om programmet >>

Maskiningenjör - industriell produktion, 180 hp

Att ta fram produktions- och logistiklösningar som är hållbara, är en kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Dagens industriell produktion är ett högteknologiskt och digitaliserat arbetsområde inom industrin, men också inom handel och transportsektorn. Efter utbildningen kan du arbeta för att utveckla och leda produktion och logistik, som projektledare eller specialist på en global marknad.
Läs mer om programmet >>

Maskiningenjör - produktionsteknik, 180 hp

Du utbildas i att utveckla tillverkning och produktion för att möta framtidens krav på ett hållbart samhälle. Med en maskiningenjörsexamen går du en ljus arbetsmarknad till mötes och det finns många olika typer av ingenjörsjobb att välja mellan.
Läs mer om programmet >>

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Produktutveckling handlar om att ta fram nya produkter eller att konstruera om befintliga. Som produktutvecklare har du spännande och omväxlande arbete. De flesta arbetar i projekt som specialist eller projektledare. Det innebär mycket kontakt med andra människor, såväl inom företaget som med ingenjörer runt om i världen.
Läs mer om programmet >>

Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120 hp

Vi är idag mer beroende av internetbaserade tjänster och säker datakommunikation än någonsin. Därför finns ett stort behov av hög kompetens inom internetteknik och IT-säkerhet. Utbildningen ger dig även ett tiotal akademicertifikat från Cisco.
Läs mer om programmet >>

Avancerad nivå

Masterprogram i tillverkningsteknik, 120 hp

En produktionsingenjör har kompetens inom flera områden som tillverkningsteknik, vetenskapligt arbete och ledarskap. Kunskaperna använder du för att välja, utveckla och förbättra olika tillverkningsprocesser för att förvandla råvaror till slutliga produkter. Programmet ger dig olika färdigheter som bidrar till utmärka karriärmöjligheter inom olika sektorer av tillverkningsområdet
Läs mer om programmet >>

Master i robotteknik och automation, 120 hp

Masterprogrammet ger dig en bredare och djupare kunskap inom robotik, du lär dig hur en robot är konstruerad, dess funktion och hur man programmerar och simulerar robotar i virtuella miljöer.
Läs mer om programmet >>

Produktionsteknik - magister, 60 hp

Detta ettåriga magisterprogram ger fördjupade kunskaper i tillverkningsprocesser med stark industriell anknytning. Genom utbildningen ökar du dina kunskaper både för arbete inom tillverkningsindustrin eller för en akademisk karriär.
Läs mer om programmet >>

Robotteknik - magister, 60 hp

Robotteknik är en unik utbildning i gränslandet mellan maskin-, elektro- och datateknik. Utbildningens kombinerade djup och bredd ger dig stor frihet när du ska välja yrke. Robotteknik är ett område som kraftigt expanderar inom industrin.
Läs mer om programmet >>

Mer information