Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Drönare och hand teknik Drönare och hand teknik

Högskolan Väst erbjuder ett flertal utbildningar inom området Teknik, både tvååriga och treåriga program. Lantmäteriingenjör, högskoletekniker inom elkraft och industriell ekonomi är bara några exempel. Saknar du särskild behörighet för ingenjörsstudier finns vårt tekniska basår. Känner du efter examen att du vill fortsätta dina studier har vi flera program på avancerad nivå som ger dig spetskompetens.

Samhället står inför en rad utmaningar bland annat när det kommer till digitalisering, energiförsörjning och produktutveckling. Behovet av högskoleutbildad personal inom området teknik är därför, och kommer i framtiden vara, mycket stort. Väljer du att studera inom detta område kommer du ha stora möjligheter att välja var du vill jobba efter examen.

Förutbildning

Tekniskt basår, 40 veckor

Det tekniska basåret riktar sig till dig som saknar särskild behörighet för ingenjörsstudier men även till dig som vill repetera eller komplettera din gymnasieutbildning.
Läs mer om programmet >>

Grundnivå

Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180 hp

Dataingenjörer behövs överallt. Utveckling av IT-system sker i alla typer av organisationer, inom dataföretag, sjukvården, handeln och internetbolag som exempelvis Spotify och Google. Efter utbildningen har du de kunskaper inom programmering, systemutveckling, nätverksteknik och cyber-security som efterfrågas på en het arbetsmarknad.
Läs mer om programmet >>

Elektroingenjör - elkraft, 180 hp

El och energisektorn är en nyskapande bransch där du kan göra skillnad på riktigt. Du kan vara med och lägga grunden för ett hållbart samhälle genom utveckling av smarta elnät med energieffektivisering och ökande andel förnybara energikällor. Som elkraftsingenjör från Högskolan Väst är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Du har dessutom möjlighet till närmare ett års branscherfarenhet redan vid examen.
Läs mer om programmet >>

Högskoletekniker - elkraft, 120 hp

El och energisektorn är en nyskapande bransch där du kan göra skillnad på riktigt. Du kan vara med och lägga grunden för ett hållbart samhälle genom planering och drift av smarta elnät med ökande andel förnybara energikällor. Som elkraftstekniker från Högskolan Väst är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Du har dessutom möjlighet till kontakter i branschen redan innan examen.
Läs mer om programmet >>

Industriell ekonomi - Byggledning 180 hp

Vill du kunna leda byggprojekt och vara länken mellan byggteknik och ekonomi? Idag efterfrågas den som besitter bred kompetens inom ekonomi och byggteknik och som kan etablera, leda och utveckla byggprojekt. Med industriell ekonomi och ett teknikfokus inom byggprojekt blir du väl förberedd som framtidens byggledare. Programmet är unikt i Sverige.
Läs mer om programmet >>

Industriell ekonomi - Informationsteknologi 180 hp

Digitalisering! Vi står idag inför den största utmaningen på många år. I digitaliseringens spår kommer många processer att förändras från grunden och helt nya affärsmodeller att växa fram. Med kunskap om nya teknikerna som Internet of Things (IoT), augmented reality, cyber security och med förmågan att kunna se dess ekonomiska påverkan blir du väl rustad för morgondagens jobb.
Läs mer om programmet >>

Industriell ekonomi - Verksamhetsutveckling 180 hp

Vill du arbeta som inköpare på ett globalt företag, marknadsföra tekniska produkter eller genomföra ett förändringsarbete på ett företag? Idag efterfrågas ingenjörer med kompetens inom både teknik och ekonomi som kan driva olika typer av verksamhetsutveckling. Med en bred ingenjörsutbildning kan du söka olika jobb där teknik och ekonomi möts.
Läs mer om programmet >>

Lantmätarprogrammet - samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180 hp

Vill du delta i samhällsbyggande och samhällsplanering från idé till byggstart? Är du intresserad av att kombinera juridik, teknik och ekonomi? Lantmätarprogrammet är utbildningen för dig som vill ha en nyckelroll i ett hållbart samhällsbyggande. Din framtida arbetsmarknad är mycket god.
Läs mer om programmet >>

Lantmäteriingenjör, 180 hp

Vill du ha ett omväxlande arbete både utomhus och inomhus? Vill du jobba med avancerade instrument som drönare och tekniker som VR och AR? Det är stor brist på utbildade lantmäteriingenjörer och du blir eftertraktad på arbetsmarknaden. 
Läs mer om programmet >>

Maskiningenjör, 180 hp

Maskiningenjören har en central roll i hela kedjan från idégenerering, konstruktion, prototyputveckling till test och produktion. Ofta arbetar maskiningenjören inom olika projekt, som specialist eller projektledare på en global marknad. Dagens produktframtagning är ett högteknologiskt och digitaliserat arbetsområde inom industrin, men också inom handel och transportsektorn. Kunskaper i ekonomi är viktiga liksom en förmåga att organisera arbetet.
Läs mer om programmet på campus >>
Läs mer om programmet på distans >>

Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120 hp

Vi är idag mer beroende av internetbaserade tjänster och säker datakommunikation än någonsin. Därför finns ett stort behov av hög kompetens inom internetteknik och IT-säkerhet. Utbildningen ger dig även ett tiotal akademicertifikat från Cisco.
Läs mer om programmet >>

Avancerad nivå

Masterprogram i tillverkningsteknik, 120 hp

Snabba förändringar inom industri med virtuella metoder, nya material och nya tillverkningsprocesser skapar ett ökat behov av uppdaterade kompetens. Programmet har utvecklats i nära samverkan med industriföretag.
Läs mer om programmet >>

Master i robotteknik och automation, 120 hp (campus och distans)

Digitalisering och Industri 4.0 ställer nya krav på framtidens ingenjörer. Med gedigna kunskaper om automation, industrirobotar och simuleringsteknik blir du hett eftertraktad på arbetsmarknaden. Utbildningen sker både i virtuella miljöer och i vår robot- och automationsanläggning, allt med nära koppling till industrin.
Läs mer om programmet (campus) >>
Läs mer om programmet (distans) >>

Produktionsteknik - magister, 60 hp

Snabba förändringar inom industri med virtuella metoder, nya material och nya tillverkningsprocesser skapar ett ökat behov av uppdaterade kompetens. Programmet har utvecklats i nära samverkan med industriföretag.
Läs mer om programmet >>

Robotteknik - magister, 60 hp (campus och distans)

Digitalisering och Industri 4.0 ställer nya krav på framtidens ingenjörer. Med gedigna kunskaper om automation, industrirobotar och simuleringsteknik blir du hett eftertraktad på arbetsmarknaden. Utbildningen sker både i virtuella miljöer och i vår robot och automationsanläggning, allt med nära koppling till industrin.
Läs mer om programmet (campus) >>
Läs mer om programmet (distans) >>

Mer information


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen