Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Automation och elektrifiering revolutionerar vår industri och samhälle i en takt som aldrig tidigare skådats. Den globala övergången från fossila bränslen till smarta, elektrifierade lösningar kräver en ny förståelse och förnyad kompetens inom industriell automation och elektroteknik. Det finns ett stort behov av nästa generation av automationsingenjörer med specialisering inom elektroteknik, för att möta de krav som ställs på en hållbar och konkurrenskraftig industri.
Programmet Automationsingenjör ger dig en solid grund inom industriell automation och elektroteknik och låter dig tillämpa denna kunskap på en rad olika områden. Vi förbereder dig för att vara i frontlinjen av den snabbt framväxande elektrifieringen och automatiseringen. Under din utbildning kommer du att utforska ämnen som robotteknik, elmaskiner, reglerteknik, hållbarhet och systemintegration, vilket ger dig en bred förståelse och de praktiska färdigheter som krävs för att forma den framtid vi rör oss mot. Din framtid som en eftertraktad Automationsingenjör börjar på Högskolan Väst, och det är dags att vara en del av denna spännande resa mot en mer automatiserad och elektrifierad värld.

Arbetsintegrerat lärande, AIL

Arbetsintegrerat lärande genomsyrar hela utbildningen. För att möta den snabba utvecklingen i branschen har vi täta kontakter med en mängd olika företag, både i branschråd och i de regelbundna kontakterna med Co-opföretag och Co-opstudenter. Detta bidrar till att du som student efter examen har de kunskaper branschen efterfrågar. Många av lärarna har arbetat, eller arbetar, utanför högskolan. Detta ger en direkt koppling mellan högskolan och branschen, med projekt och examinationsuppgifter hämtade från företagens dagliga verksamhet. Teorin kopplas till praktik genom laborationer och studiebesök och många moment i utbildningen ges av lärare verksamma inom industriforskningen på PTV. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som oftast genomförs direkt på ett företag med problemställningar eller uppdrag de behöver hjälp med.

Arbetsliv

Arbetet som automationsingenjör är dynamiskt och fyllt med spännande utmaningar. Du är en nyckelspelare i dagens teknologiskt avancerade samhälle och har en avgörande roll inom en mängd olika branscher. Arbetet som automationsingenjör kan bestå av många olika arbetsuppgifter såsom.
  • Design och utveckling: Automationsingenjörer arbetar ofta med att designa och utveckla automatiserade system och processer. Det kan innebära att skapa system som styr robotar, maskiner, eller smarta enheter inom tillverkningsindustrin, energisektorn, eller andra områden.
  • Underhåll och drift: Efter att automationslösningar har implementerats behöver de underhållas och övervakas. Automationsingenjörer ansvarar för att se till att systemen fungerar smidigt och att eventuella problem snabbt åtgärdas.
  • Optimering och effektivisering: Ett viktigt mål inom automation är att öka effektiviteten och minska resursanvändningen. Automationsingenjörer jobbar med att optimera processer och system för att spara tid, energi och kostnader.
  • Programmering och kodning: Att kunna skapa och modifiera programvara är en central del av arbetslivet för en automationsingenjör. De använder olika programmeringsspråk för att skapa de nödvändiga algoritmerna och kontrollsystemen.
  • Projektledning: Automationsprojekt kan vara komplexa och kräva samarbete med team av ingenjörer och tekniker. Automationsingenjörer kan ha en ledande roll och ansvar för att driva projekt framåt.
  • Forskning och utveckling: Forskning är ofta en del av arbetslivet för automationsingenjörer. De behöver hålla sig uppdaterade om de senaste teknologiska trenderna och utforska nya lösningar för att förbättra automationsprocesser.
  • Kundkommunikation: Automationsingenjörer har ofta direkt kontakt med kunder och behöver förstå deras behov och översätta dem till tekniska lösningar. God kommunikationsförmåga är viktigt.
Arbetsmiljön för en automationsingenjör kan variera beroende på bransch och företag. De kan jobba inom tillverkningsindustrin, energisektorn, sjukvård, transport, eller andra områden. Oavsett var de arbetar är deras arbete kritiskt för att effektivisera och förbättra processer och göra våra samhällen mer hållbara och konkurrenskraftiga. En karriär som automationsingenjör är fylld med möjligheter att vara kreativ och göra verklig skillnad i världen genom att forma teknologin som omger oss. Som automationsingenjör från Högskolan Väst har du med stor sannolikhet en anställning klar redan innan din examen.

Vilka kurser ingår?

För att se vilka kurser som ingår i utbildningen, se knappen ”Kurser som programmet omfattar”. Du kan välja en examen med inriktning elkraft eller en allmän elektroingenjörsexamen där flera kurser är valbara, vilket kan passa bättre om du till exempel vill läsa någon termin utomlands.

Läsa vidare

Automationsingenjörsprogrammet ger behörighet till bland annat Master- och Magisterprogrammen vid Högskolan Väst.
  • Master- och Magisterprogrammen inom Robotik och Automation,
  • Master- och Magisterprogrammen i AI och Automation
  • Magister i elektroteknik

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen i automation

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-93980

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet - Programbeskrivning
INTRODUKTIONSKURS I MATEMATIK
Ska du studera på ett av våra ingenjörsprogram eller Tekniskt basår? Vi rekommenderar dig att friska upp dina matematikkunskaper inför din studiestart.
Läs kursen Introduktionskurs i matematik
Vi erbjuder dig som ny student Introduktionskurs i matematik veckan innan terminsstart, där du kan repetera en del av din gymnasiematematik och förbereda dig inför dina matematikstudier på högskolenivå.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Svante Augustsson
KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR