Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som har en akademisk yrkesexamen eller en generell examen på minst 180 hp från ett land som undertecknat Lissabonkonventionen.
På Högskolan Väst erbjuder vi KPU60 för följande undervisningsämnen: matematik, teknik, kemi, fysik, biologi, franska, spanska, tyska, religion, samhällskunskap, geografi, historia, svenska samt idrott och hälsa. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen i ett eller två ämnen. Utbildningen består av utbildningsvetenskap (UVK) 20hp, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 20hp och ämnesdidaktik 20hp. Utbildningen läses på helfart under ett år. Det mesta av utbildningen är distansförlagd vilket innebär synkrona föreläsningar via zoom. All undervisning sker på fredagar parallellt med VFUn. Men ungefär var tredje fredag är det obligatoriska träffar på Campus Trollhättan för obligatoriska moment, föreläsningar och examinationer. Detta kan innebära en merkostnad för studenten.
Högskolan Väst erbjuder flera varianter av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med olika behörighetskrav. Läs mer här

VFU

En del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som genomförs i skolverksamheten. Vanligast är att göra VFU på samma skola och hos samma handledare under hela utbildningen. VFU-placeringen sker företrädesvis på någon skola som ligger i Högskolan Västs geografiska närhet. Detta beror på att högskolan i närområdet har samverkansavtal med ett flertal skolhuvudmän och då bättre möjligheterna att anskaffa plats samt få en handledare. Högskolans lärare ska också under din verksamhetsförlagda utbildning kunna möta dig och handledare på din vfu-skola. Högskolan Väst kan därmed inte garantera att du kan genomföra VFU där du bor.

Arbetsliv

Skolverket räknar med ett stort rekryteringsbehov av lärare under längre tid. Efterfrågan på utbildade ämneslärare stiger i takt med att pensionsavgångarna ökar och att fler ungdomar kommer till de högre årskurserna i grundskolan samt till gymnasieskolan.
På Skolverkets webbplats kan du läsa mer vad som gäller kring lärarlegitimationer Skolverkets webbplats
KPU berättigar till studiestöd via CSN. Är du över 25 år kan du söka ett högre studiebidrag. Det kan även finnas andra typer av bidrag att söka t ex omställningsstudiestöd via CSN. Se mer information från CSN

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Du får under den första terminen pröva läraryrket på en grundskola/gymnasieskola. Detta gör du i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) med handledning av en lärare. I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att ansvara för, och genomföra, egen undervisning och andra arbetsuppgifter som ingår i läraryrket. På så sätt får du viktiga erfarenheter av arbetet i skolan och skolans verksamhet. Alla lärarutbildningarna är professionsutbildningar. Utbildningens syfte är att studenterna genom utbildningens teoretiska och praktiska upplägg ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna utöva läraryrket. Utbildningen tar sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

Utöver grundläggande behörighet för studier på grundnivå gäller särskilda behörighetskrav:
1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336, bilaga 1, eller

2. en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336, bilaga 1.

Högskolan Väst ger Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare 7-9, 60 hp mot följande undervisningsämnen: matematik, teknik, kemi, fysik, biologi, franska, spanska, tyska, religion, samhällskunskap, geografi, historia, svenska samt idrott och hälsa.

De särskilda behörighetskraven framgår av av SFS 2021: 1336, bilaga 1 och 2.

För sökande som har en äldre examen finns särskilda regler. Dessa finns beskrivna i SFS 2021:1336.
Behörighetsgivande examen ska vara från land som omfattas av Lissabonkonventionen.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

EXAMEN

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-95010

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Preliminärt antal platser

25

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR