Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avanceradnivå_FinansS

Innehåll

Välutvecklade finansmarknader och institutioner bidrar till ekonomisk tillväxt på lång sikt genom att mobilisera finansiell resurser, förbättra deras allokering, tillhandahålla betaltjänster och göra det möjligt för företag och hushåll att hantera ekonomisk osäkerhet och risk. Vikten av finansiella system för ekonomisk tillväxt har blivit ännu mer uttalad efter den senaste finanskrisen, eftersom finansiering är grundläggande för de flesta organisationers beslutsfattande. Dessa beslut innefattar hur mycket skall investeras, hur investeringen ska finansieras, hur tillgångar värderas, hur risker ska hanteras, huruvida utdelningar ska betalas och hur företagsledning ska organiseras och kompenseras. För att ta itu med dessa frågor och för att kunna lösa problem är det nödvändigt att förstå den roll som finansmarknader och institutioner spelar, effekterna av finansiella regleringar, vikten av riskanalys och hur man konstruerar effektiva portföljer.
Utbildningen ger dig en förståelse för ovanstående frågor - en unik kompetens som ger fördelar när finansiella institutioner som exempelvis investmentbanker, försäkringsbolag och kapitalförvaltningsföretag rekryterar. Programmets struktur skapar synergier mellan teori och praktik genom att anlita framstående forskare, lärare, professorer och representanter från näringsliv och frivilligorganisationer. Medverkande lärare och internationella samarbetspartners med aktiv forskning ger utbildningen en gedigen akademisk tyngd och tydlig koppling mellan forskning – utbildning – samhällsutveckling. Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete omfattande 15 hp.
Studiegång

Arbetsintegrerat lärande (AIL)

Arbetsintegrerat lärande är en del av programmet. AIL ger studenterna en värdefull möjlighet att tillskansa sig viktig praktisk erfarenhet och tillämpning av teori och metod inom olika företag och länder. Genom ett nära samarbete med företrädare från näringslivet och andra externa organisationer kommer studenterna under utbildningen ges möjlighet att delta i seminarier och workshops ledda av branschföreträdare. Detta ger studenterna en unik möjlighet att utföra högkvalificerad ekonomisk forskning. Denna kombination av hög teoretisk nivå och professionell erfarenhet ökar studenternas anställningsbarhet.

Internationell antagning

Programmet har internationell antagning, vilket innebär att studenter från hela världen kan söka utbildningen. Undervisningsspråket på programmet är engelska. Du samläser med såväl svenska som internationella studenter, vilket ger dig språkliga och kulturella erfarenheter och förbereder dig för ett framtida, utmanande och stimulerande yrkesliv i en allt mer globaliserad värld.

Bygg på din utbildning

När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsliv

Efter magisterexamen i nationalekonomi med finans inriktning har studenterna goda möjligheter att arbeta inom en mängd olika sektorer och branscher. De kan arbeta inom den privata sektorn (t.ex. industriella och finansiella företag, banker, portföljförvaltning och olika nationella och internationella företag), myndigheter (t.ex. finansdepartement, riksbank, Skatteverket, försäkringskassan, Statistiska Centralbyrån), lokala myndigheter, handel- och arbetstagarorganisationer, media, och i internationella organ (såsom EU, FN, IMF, OECD och Världsbanken). Programmet bidrar med en vetenskaplig förankring som direkt kan tillämpas på yrkesroller såsom försäkringsförmedlare, fastighetsmäklare, och finansrådgivare.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i huvudområdet nationalekonomi eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi samt 15 hp i nationalekonomi varav 7,5 hp Corporate Finance, CFB300 och 7,5 hp i ekonometri eller statistik eller motsvarande. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet nationalekonomi

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2018

Vill du veta mer?