Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Vi lever i en alltmer komplex och föränderlig värld. En av dagens och framtidens viktigaste utmaningar är att planera för en utveckling av långsiktigt hållbara samhällen. För att arbeta med hållbar samhällsplanering behöver du en bred kunskapsbas med både teoretiska och praktiska kunskaper och en förmåga att identifiera, beskriva och föreslå lösningar på problem.
Som student på programmet kommer du få ett helhetsperspektiv av samhällsplaneringsprocesser och goda kompetenser kring samverkan och arbete över organisatoriska och yrkesmässiga gränser. Efter utbildningen kan du få jobb i många olika organisationer som arbetar med olika delar av samhällsplaneringen.
Samhällsplanerare behöver en bred förståelse kring exempelvis hur lagstiftning och offentlig förvaltning är uppbyggda och fungerar. Samtidigt är samhället i ständig förändring, och omställning mot en hållbar samhällsutveckling innebär att du ständigt måste kunna omvärdera kunskap, metoder och arbetssätt. Som samhällsplanerare måste du också kunna möta människor i olika roller och kompetenser kring kommunikation, samarbete, projektledning och problemlösning. Allt detta kommer programmet i Tillämpad samhällsplanering rusta dig inför.
Den femte terminen väljer du en egen inriktning bland ett antal valbara kurser. Du väljer själv om du vill fokusera på praktik eller fördjupa dig inom ett av utbildningens valbara områden. Som ett alternativ kan du kombinera både praktik och mer teoretiska kurser.

Arbetsintegrerat lärande- AIL

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Arbetsintegrerat lärande är en del av utbildningen både vad gäller ämne och form och innebär att du både får teoretisk och praktisk kunskap som du kan använda i ditt framtida jobb.
Programmet fokuserar på hållbar samhällsutveckling och samhällsplanerarens roll utifrån ett arbetsintegrerat lärande vilket gör programmet unikt. Processer av lärande sker i relation till arbete, med integration av teoretiska och praktiska kunskaper. Detta sker exempelvis genom tillämpade projektarbeten, praktik och examensarbete i samverkan med omkringliggande samhälle. Du får som student också ta dig an verkliga problem och utmaningar i projektbaserade kurser, och utbildningen möjliggör även för praktik. Utbildningen fördjupar och förnyar kunskap i direkt samverkan med olika samhällsaktörer med fokus på tillämpad hållbar samhällsplanering och samhällsförändring.

Arbetsliv

Samhällsplanering kan innefatta arbete med såväl övergripande utvecklingsfrågor och framtidsstrategier som med mer specifika uppdrag. Programmet förbereder dig för att axla arbetsroller som projektledare, processledare, fysisk planerare, utredare eller handläggare inom både offentliga och privata verksamheter. Programmets AIL-profil och inriktning kopplar akademiska studier till arbetsmarknadens villkor, krav och utmaningar. En välorganiserad och strukturerad praktik ger dig som student möjlighet att knyta kontakter, och de flesta arbetsgivare ser erfarenheter av praktik som meriterande.
Efter programmet har du också möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå. Du har då en naturlig grund för vidare studier inom något av de tre masterprogram inom AIL som Högskolan Väst erbjuder: arbetsintegrerade politiska studier, arbetsintegrerad hållbar utveckling samt ledarskap i digitaliserade organisationer.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsintegrerat lärande med inriktning mot tillämpad samhällsplanering

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-93241

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet - Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR