Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som vill utbilda ungdomar och vuxna inom ditt yrkesområde. Som yrkeslärare kan du undervisa vid något av gymnasieskolans- eller vuxenutbildningens yrkesprogram, lärlingsutbildning eller inom gymnasiesärskola med yrkesinriktning.
Yrkeslärarprogrammet på Högskolan Väst består av Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp. Utbildningens studietakt är 75% vilket motsvarar 2 års studier med en campusförlagd dag i veckan samt minst 20 VFU-dagar per termin.

Om anmälan

Anmälan till yrkeslärarprogrammet sker i två separata steg. Ett för grundläggande behörighet och ett för validering av yrkeskunskaper för särskild behörighet. För den grundläggande behörigheten ansöker du precis som för övriga högskoleutbildningar via www.antagning.se. För att ansöka om validering av dina yrkeskunskaper för särskild behörighet ansöker du via Valda. Ansökan är öppen mellan den 15/3 och den 16/4.
Senast 22 april 2019 ska din ansökan om att få dina yrkeskunskaper bedömda vid Högskolan Väst vara fullständig.
I Valda väljer du det eller de ämnen du vill undervisa i och styrker sedan dina kunskaper inom yrkesämnet genom dokumentation som arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg etc. Du gör även en egen beskrivning av dina kunskaper och färdigheter. Läs gärna mer om yrkesämnen på Skolverkets hemsida. Se länk nedan.
Andra högskolor och universitet kan använda andra system. För en överblick över var och hur man ansöker till respektive högskola eller universitet gå in på www.studera.nu.
Du ska enbart ansöka om validering på den högskola eller det universitet du vill studera på i första hand. Samtliga högskolor och universitet kan ta del av genomförda valideringar, oavsett om du ansökt om validering via Valda eller annat system. Varje högskola och universitet kan ta fristående beslut om din ansökan.
Så anmäler du dig
• Steg 1: Anmäl dig till utbildningen via:
Antagning.se
• Steg 2:
Sök validering i Valda
• Steg 3: Kontakta oss för ett kartläggningssamtal. Utifrån din beskrivning av erfarenheter och kunskaper kan vi vägleda dig till att hitta rätt ämnen och hjälpa dig att synliggöra din kompetens. Kontaktperson: Claes-Göran Sjöö, claes-goran.sjoo@hv.se, 0520-223853

Länkar till mer information:

Information om grundläggade behörighet
Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare
Ämnes- och kursplaner för yrkesämnen
Programstruktur och examensmål (gymnasieskolans nationella program)

Arbetsliv

Att arbeta som yrkeslärare innebär att du kombinerar dina yrkeskunskaper med pedagogiskt arbete. Gymnasieskolans 12 yrkesprogram är av olika karaktär beroende på program och inriktning. Dina yrkeskunskaper relaterat till relevanta ämnen och kurser ligger som grund i det pedagogiska arbetet. Du har som yrkeslärare därför ofta en funktion som positiv förebild för yrket som eleverna utbildas för. En viktig del i en lärares uppdrag är att stimulera elever till självständighet och eget ansvarstagande både inom yrket och som samhällsmedborgare. Elevers olikheter stimulerar till utmaningar och kreativitet. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en central del av elevernas utbildning där yrkesläraren är en länk mellan skola och arbetsliv, vilket också ger läraren möjlighet att följa utvecklingen inom sin bransch.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt UHR:s (Universitets- och högskolerådet) kunskapskrav för respektive yrkesämne.
Eller
Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt UHR:s för respektive yrkesämne.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Yrkeslärarexamen

Vill du veta mer?