Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som vill utbilda ungdomar och vuxna inom ditt yrkesområde. Som yrkeslärare kan du undervisa vid något av gymnasieskolans- eller vuxenutbildningens yrkesprogram, lärlingsutbildning eller inom gymnasiesärskola med yrkesinriktning.
Yrkeslärarprogrammet på Högskolan Väst består av Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp. Utbildningens studietakt är 75% vilket motsvarar 2 års studier med en campusförlagd dag i veckan samt minst 20 VFU-dagar per termin.

Om anmälan

Anmälan till yrkeslärarprogrammet sker i två separata steg. Ett för grundläggande behörighet och ett för validering av yrkeskunskaper för särskild behörighet.
1. För den grundläggande behörigheten ansöker du precis som för övriga högskoleutbildningar via www.antagning.se. Senast den 15/4.
2. För att din anmälan till yrkeslärarprogrammet ska vara komplett måste du även ansöka om validering av dina yrkeskunskaper.
Om du i första hand ansöker till ett av följande lärosäten:
- Högskolan Väst
- Karlstad universitet
- Stockholm universitet
validerar du dina yrkeskunskaper via Valda. Logga in på valda.uhr.se
Ansökan i Valda är öppen mellan den 14/2 och den 22/4. Senast 23 april 2020 ska din ansökan i Valda om att få dina yrkeskunskaper bedömda vid Högskolan Väst vara fullständig.
I Valda väljer du det eller de ämnen du vill undervisa i och styrker sedan dina kunskaper inom yrkesämnet genom dokumentation som arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg etc. Du gör även en egen beskrivning av dina kunskaper och färdigheter. Läs gärna mer om yrkesämnen på Skolverkets hemsida. Se länk nedan.
Så anmäler du dig
  • Steg 1: Anmäl dig till utbildningen via Antagning.se
  • Steg 2: Kontakta oss för ett kartläggningssamtal. Utifrån beskrivning av dina erfarenheter och kunskaper kan vi stödja dig i att synliggöra din kompetens. Kontaktperson: Susanne Rath, susanne.rath@hv.se, 0520-22 36 31.
  • Steg 3: Sök validering i Valda
Om du i första hand ansöker till något av lärosätena: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitet, Umeå universitet eller Högskolan Kristianstad validerar du dina yrkeskunskaper via Valiweb. Logga in på yrk.valiweb.nu
Observera att du endast ska valideras i ett av systemen! Du ska alltså enbart ansöka om validering på den högskola eller det universitet du vill studera på i första hand.

Länkar till mer information:

Information om grundläggade behörighet
Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare
Ämnes- och kursplaner för yrkesämnen
Skolverket

Arbetsliv

Att arbeta som yrkeslärare innebär att du kombinerar dina yrkeskunskaper med pedagogiskt arbete. Gymnasieskolans 12 yrkesprogram är av olika karaktär beroende på program och inriktning. Dina yrkeskunskaper relaterat till yrkesämnen och kurser ligger som grund för det pedagogiska arbetet. Du har som yrkeslärare ofta en funktion som positiv förebild för yrket som eleverna utbildas för. En viktig del i en yrkeslärares uppdrag är att stimulera elever till självständighet och eget ansvarstagande både inom yrket och som samhällsmedborgare. Elevers olikheter stimulerar till utmaningar och kreativitet. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en central del av elevernas utbildning där yrkesläraren är en länk mellan skola och arbetsliv. Detta ger också läraren möjlighet att följa utvecklingen inom sin bransch.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt UHR:s (Universitets- och högskolerådet) kunskapskrav för respektive yrkesämne.


Eller


Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt UHR:s för respektive yrkesämne.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Yrkeslärarexamen

Vill du veta mer?