Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

ATT ARBETA SOM YRKESLÄRARE

Dina yrkeskunskaper relaterar till yrkesämnen och kurser ligger som grund för det pedagogiska arbetet. Som yrkeslärare kombinerar du dina yrkeskunskaper med kunskaper om lärande. Gymnasie- och gymnasiesärskolans yrkesprogram och vuxenutbildningens gymnasiala yrkesutbildningar är av olika karaktär beroende på de yrken utbildningen utbildar för och kan organiseras på flera olika sätt.
Yrkesläraren har en viktig roll för hur eleven formas och utvecklas mot det yrke utbildas för. Förutom arbete på skolan och den undervisning och lärande som sker där är arbetsplatsförlagt lärande (APL) en central del av elevernas utbildning. Yrkesläraren är en viktig länk mellan skola och arbetsliv. Att ha kunskap om båda ger yrkesläraren en unik möjlighet att bedriva undervisning som gör att eleven kan få de kunskaper och färdigheter som gör eleven anställningsbar, men även att eleven utvecklar kunskaper och färdigheter som gör att eleven kan bli en självständig och medveten samhällsmedborgare.

Om utbildningen

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill utbilda ungdomar och vuxna inom ditt yrkesområde. Som yrkeslärare blir du behörig att undervisa vid gymnasieskolans eller gymnasiesärskolans yrkesprogram samt vuxenutbildningens gymnasiala yrkesutbildningar, såväl vid skolförlagd utbildning som lärlingsutbildning.
Yrkeslärarprogrammet på Högskolan Väst består av utbildningsvetenskaplig kärna (kurser om undervisning och lärande) 60 hp och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp. Utbildningens studietakt är 75% vilket motsvarar 2 års studier med en campusförlagd dag i veckan samt minst 20 VFU-dagar per termin. Studierna är upplagda så att det fungerar att kombinera dem med en anställning inom gymnasium eller gymnasial vuxenutbildning.

Om anmälan

Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Väst startar varje hösttermin. Ansökan till programmet görs i två separata delar, en till www.antagning.se för grundläggande behörighet och en för den särskilda behörigheten som avser dina yrkeskunskaper.
Dina yrkeskunskaper prövas endast av det lärosäte du söker till i första hand. Om du ansöker till Högskolan Väst validerar du dina yrkeskunskaper genom systemet Valda. Vi rekommenderar dig att titta på filmen Ansökningsguide validering – yrkeslärarutbildningen innan du gör valideringen i Valda.
Gör såhär:
1) Ansök till yrkeslärarprogrammet via www.antagning.se under perioden 16 mars till 15 april 2020.
2) Validera dina yrkeskunskaper i Valda under perioden 14 februari till 22 april. Logga in i valideringssystemet Valda med samma inloggningsuppgifter som du valt på www.antagning.se.
Kontakta oss gärna för ett kartläggningssamtal innan du påbörjar din validering, så hjälper vi dig att göra din ansökan så korrekt och komplett som möjligt. Utifrån beskrivning av dina erfarenheter och yrkeskunskaper kan vi stödja dig i att synliggöra dessa. Skulle något saknas i din ansökan hör vi av oss. Kompletteringsfasen pågår tills du har en bedömningsbar ansökan.
Våra kartläggare nås på:
  • kartlaggare@hv.se
  • Susanne Rath 0520-22 36 31
  • Anders Bankler 0520-22 31 33

Mer information om valideringen

När du söker till yrkeslärarprogrammet görs en validering, dvs en strukturerad bedömning av dina yrkeskunskaper i förhållande till de yrkesämnen som du vill undervisa i. Alla ämnen med tillhörande behörighetskrav hittar du på Universitets- och högskolerådets hemsida.
I Valda ska du beskriva dina erfarenheter och yrkeskunskaper på ett sätt som gör det tydligt att du uppfyller behörighetskraven för de ämnen du söker. Du behöver beskriva vad du har lärt dig i ditt arbete samt hur du har använt dig av dessa kunskaper i dina arbetsuppgifter.
Du behöver också styrka det du beskrivit genom att ladda upp dokument där det framgår vad du arbetat med, i vilken omfattning, hur länge och vilka arbetsuppgifter du har utfört. Andra kompletterade dokument du kan ladda upp är; intyg från olika studier, kurser samt olika licenser och certifikat.
Notera att det är anställningstid och kunskaper från ditt yrke som ska beskrivas och styrkas, inte eventuella erfarenheter som lärare i ett visst yrkesämne.
Tänk på att begära in och samla ihop betyg och intyg i god tid. Dokument som bara finns i pappersform behöver scannas in och sparas på dator innan du kan ladda upp dem i Valda. Vi kan komma att kontakta intygsgivare för att verifiera innehållet i bifogade dokument.
När det finns tillräckligt med underlag (självskattning och dokumentation) kommer en ämnesbedömare kopplas till ditt ärende. Bedömaren är expert inom det ämnesområde som ska bedömas och har i uppgift att granska din ansökan och ge sitt utlåtande om den. Din yrkeskunskap bedöms utifrån:
  • Nivå. Dina kunskaper ska motsvara minst nivå 5 enligt SeQF. Du behöver exempelvis kunna arbeta självständigt, lösa sammansatta problem, slutföra projekt och bidra till utveckling.
  • Aktualitet. Dina yrkeskunskaper får inte vara för gamla eftersom du då riskerar att ha missat den utveckling som skett inom ditt yrkesområde.

Länkar till viktig information

Ämnesplaner och kurser i gymnasiet (Skolverket)
Allmänt om behörighet
För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt UHR:s (Universitets- och högskolerådet) kunskapskrav för respektive yrkesämne.
Eller
Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt UHR:s för respektive yrkesämne.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Yrkeslärarexamen

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-96887

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Marie Påsse

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Vill du veta mer?