Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Utbildningen till Yrkeslärare vänder sig till dig som vill utbilda ungdomar och även vuxna inom ditt yrkesområde. Som yrkeslärare kan du undervisa vid något av gymnasieskolans- eller vuxenutbildningens yrkesprogram, lärlingsutbildning eller inom gymnasiesärskola med yrkesinriktning. Kanske arbetar du redan idag som yrkeslärare, men saknar behörighet.
Viktiga delar i arbetet med eleverna är att motivera dem och skapa tilltro till den egna förmågan att lära. För att kunna antas till yrkeslärarutbildning behöver du dels ha grundläggande behörighet för högskolestudier, dels kvalificerade och relevanta kunskaper inom något av gymnasieskolans yrkesämnen. Dessa kunskaper har du tillägnat dig genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning.
Yrkeslärarprogrammet består av Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

VFU är en form av AIL och löper parallellt med de högskoleförlagda studierna. Kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan har en nära koppling till undervisningen i yrkesämne och till lärande i yrkeslivet. I den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att ansvara för egen undervisning och få erfarenheter av lärararbetet och skolverksamheten.

Om anmälan

Anmälan sker i två steg.
>>Skapa ett konto på antagning.se och anmäl dig till de utbildningsalternativ du önskar.
>>Fyll i obligatoriska underlag - Yrkeslärarprogrammet (Högerklicka på länken och spara ner den till en PC-dator. Öppna filen med Adobe Reader och fyll sedan i enligt instruktioner i dokumentet).

OBS!

Detta underlag ska laddas upp på www.antagning.se senast 24 april för antagning HT17

Länkar till mer information:

Information om grundläggade behörighet
Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare
Ämnes- och kursplaner för yrkesämnen
Programstruktur och examensmål (gymnasieskolans nationella program)

Arbetsliv

Att arbeta som yrkeslärare innebär att du kombinerar dina yrkeskunskaper med pedagogiskt arbete. Gymnasieskolans 12 yrkesprogram är av olika karaktär beroende på program och inriktning. Dina yrkeskunskaper relaterat till relevanta ämnen och kurser ligger som grund i det pedagogiska arbetet. Du har som yrkeslärare därför ofta en funktion som positiv förebild för yrket som eleverna utbildas för. En viktig del i en lärares uppdrag är att stimulera elever till självständighet och eget ansvarstagande både inom yrket och som samhällsmedborgare. Elevers olikheter stimulerar till utmaningar och kreativitet. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en central del av elevernas utbildning där yrkesläraren är en länk mellan skola och arbetsliv, vilket också ger läraren möjlighet att följa utvecklingen inom sin bransch.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt UHR:s (Universitets- och högskolerådet) kunskapskrav för respektive yrkesämne.
Eller
Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt UHR:s för respektive yrkesämne.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Yrkeslärarexamen