Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att arbeta som yrkeslärare

Dina yrkeskunskaper relaterar till yrkesämnen och ligger till grund för din framtida undervisning och det pedagogiska arbetet på en skola. Som yrkeslärare kombinerar du dina i arbetslivet förvärvade yrkeskunskaper med yrkeslärarutbildningens innehåll. Du får möjlighet att tillägna dig kunskaper om lärande, undervisning och de lagar och regler som styr utbildning. Gymnasie- och gymnasiesärskolans yrkesprogram och vuxenutbildningens gymnasiala yrkesutbildningar är av olika karaktär beroende på de yrken utbildningen utbildar för och kan organiseras på flera olika sätt.
Som yrkeslärare har du en viktig roll för hur elever formas och utvecklas mot det yrke de utbildas för. Förutom arbete på skolan och den undervisning och lärande som sker där, är arbetsplatsförlagt lärande (APL) en central del av elevernas utbildning. Yrkesläraren är en viktig länk mellan skola och arbetsliv. Att ha kunskap om båda arenorna ger yrkesläraren en unik möjlighet att bedriva undervisning som gör att elever får förutsättningar att utveckla de kunskaper och färdigheter som gör eleverna anställningsbara inom olika yrken, men även utvecklar kunskaper och förmågor för att bli en självständig och aktiv samhällsmedborgare.

Om utbildningen

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill utbilda ungdomar och vuxna inom ditt yrkesområde. Som yrkeslärare blir du behörig att undervisa vid gymnasieskolans eller gymnasiesärskolans yrkesprogram samt vuxenutbildningens gymnasiala yrkesutbildningar, vid såväl skolförlagd utbildning som lärlingsutbildning. Yrkeslärarprogrammet på Högskolan Väst består av 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (kurser om undervisning och lärande) och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningens studietakt är 75% vilket motsvarar 2 års studier med en campusförlagd dag i veckan, torsdagar. Det går att kombinera studier med en anställning inom gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning.

VFU

En del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som genomförs i skolverksamheten. Vanligast är att göra VFU på samma skola och hos samma handledare under hela utbildningen. VFU-placeringen sker företrädesvis på någon skola som ligger i Högskolan Västs geografiska närhet. Detta beror på att högskolan i närområdet har samverkansavtal med ett flertal skolhuvudmän och då bättre möjligheterna att anskaffa plats samt få en handledare. Högskolans lärare ska också under din verksamhetsförlagda utbildning kunna möta dig och handledare på din vfu-skola. Högskolan Väst kan därmed inte garantera att du kan genomföra VFU där du bor. Du kan också genomföra VFU i egen tjänst.

Om anmälan

Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Väst startar varje hösttermin. Ansökan till programmet görs i två separata delar, en till www.antagning.se för grundläggande behörighet och en för den särskilda behörigheten som avser validering av yrkeskunskaper. Dina yrkeskunskaper prövas endast av det lärosäte du söker till i första hand, så om du söker till Högskolan Väst validerar du dina yrkeskunskaper i systemet Valda. För fortsatt information om valideringsprocessen och instruktion om hur du går tillväga klicka dig vidare här
För att studera på yrkeslärarprogrammet krävs att du förutom grundläggande behörighet även uppfyller programmets krav för särskild behörighet. Den särskilda behörigheten innebär att du har yrkeserfarenhet samt aktuella, relevanta och goda yrkeskunskaper inom minst ett yrkesämne på gymnasial nivå. Yrkeslärarexamen ger dig behörighet att undervisa i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram eller vuxenutbildningens gymnasiala yrkesutbildningar.
Notera - inför ansökan till hösten 2024 kan du börja validera dina yrkeskunskaper i Valda från den 1:a februari till den 22:e april 2024.

Kan jag söka studiestöd?

Yrkeslärarprogrammet berättigar till studiestöd via CSN. Är du över 25 år kan du söka ett högre studiebidrag. Det kan även finnas andra typer av bidrag att söka t ex omställningsstudiestöd via CSN. Se mer information från CSN

Länkar till annan viktig information

För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom något eller några av de yrkesämnen som ges inom gymnasial yrkesutbildning.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Yrkeslärarexamen

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-96887

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet -
Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Preliminärt antal platser

35

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR