Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vy från ett av våningsplanen på campus. Foto.

ATT ARBETA SOM YRKESLÄRARE

Dina yrkeskunskaper relaterar till yrkesämnen och kurser ligger som grund för det pedagogiska arbetet. Som yrkeslärare kombinerar du dina yrkeskunskaper med kunskaper om lärande. Gymnasie- och gymnasiesärskolans yrkesprogram och vuxenutbildningens gymnasiala yrkesutbildningar är av olika karaktär beroende på de yrken utbildningen utbildar för och kan organiseras på flera olika sätt.
Yrkesläraren har en viktig roll för hur eleven formas och utvecklas mot det yrke utbildas för. Förutom arbete på skolan och den undervisning och lärande som sker där är arbetsplatsförlagt lärande (APL) en central del av elevernas utbildning. Yrkesläraren är en viktig länk mellan skola och arbetsliv. Att ha kunskap om båda ger yrkesläraren en unik möjlighet att bedriva undervisning som gör att eleven kan få de kunskaper och färdigheter som gör eleven anställningsbar, men även att eleven utvecklar kunskaper och färdigheter som gör att eleven kan bli en självständig och medveten samhällsmedborgare.

Om utbildningen

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill utbilda ungdomar och vuxna inom ditt yrkesområde. Som yrkeslärare blir du behörig att undervisa vid gymnasieskolans eller gymnasiesärskolans yrkesprogram samt vuxenutbildningens gymnasiala yrkesutbildningar, såväl vid skolförlagd utbildning som lärlingsutbildning.
Yrkeslärarprogrammet på Högskolan Väst består av utbildningsvetenskaplig kärna (kurser om undervisning och lärande) 60 hp och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp. Utbildningens studietakt är 75% vilket motsvarar 2 års studier med en campusförlagd dag i veckan samt minst 20 VFU-dagar per termin. Studierna är upplagda så att det fungerar att kombinera dem med en anställning inom gymnasium eller gymnasial vuxenutbildning.

Om anmälan

Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Väst startar varje hösttermin. Ansökan till programmet görs i två separata delar, en till www.antagning.se för grundläggande behörighet och en för den särskilda behörigheten som avser validering av yrkeskunskaper. Dina yrkeskunskaper prövas endast av det lärosäte du söker till i första hand, så om du söker till Högskolan Väst validerar du dina yrkeskunskaper i systemet Valda. För fortsatt information om valideringsprocessen och instruktion om hur du går tillväga klicka dig vidare här
Notera! Inför ansökan till hösten 2021 kan du börja validera dina yrkeskunskaper i Valda redan från 1 februari 2021. Senast den 22 april ska du sedan ha fullföljt och skickat in valideringsunderlaget.

Länkar till annan viktig information

För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats

”Får de verktyg som man behöver”

Filmad intervju med Kurt Björk och Therese wilhelmsson

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt UHR:s (Universitets- och högskolerådet) kunskapskrav för respektive yrkesämne.
Eller
Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt UHR:s för respektive yrkesämne.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Yrkeslärarexamen

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2021

HÖST 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2021

ANMÄLNINGSKOD

HV-96887

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR