Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Operation Operation

På sjuksköterskeprogrammet får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med olika vårdgivare inom regional och kommunal hälso- och sjukvård. Du kan också välja att läsa vårt program socialpsykiatrisk vård där fokus ligger på psykisk hälsa och ohälsa. Högskolan Väst är det enda lärosätet i Sverige där du kan läsa till en kandidatexamen inom socialpsykiatrisk vård.

Du som väljer att studera inom området Hälsa & Vård får en viktig och mycket attraktiv kompetens på arbetsmarknaden. För dig som vill fortsätta dina studier erbjuder vi även en rad olika specialistutbildningar.

Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet.
Läs mer om programmet >>

Socialpsykiatrisk vård, 180 hp

Programmets huvudområde vårdvetenskap med fokus på psykisk hälsa och ohälsa, tillsammans med kurser inom socialt arbete och kriminologi förbereder dig för att möta människor med psykisk problematik t.ex. psykiatrisk sjukdom, missbruk och kriminalitet.
Läs mer om programmet >>

Avancerad nivå

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet, 75 hp (heltid och deltid)

Inom avancerad vård i hemmet ansvarar du för omvårdnad vid komplexa vårdbehov i samråd med patienter, närstående och familj. Du samarbetar även med andra professioner kring patientens vård i hemmet, som exempelvis ambulanspersonal. Efter utbildningen kan du arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård.
Läs mer om programmet (heltid) >>
Läs mer om programmet (deltid) >>

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa, 75 hp (heltid och deltid)

Inom avancerad vård i hemmet ansvarar du för omvårdnad vid komplexa vårdbehov i samråd med patienter, närstående och familj. Du samarbetar även med andra professioner kring patientens vård i hemmet, som exempelvis ambulanspersonal. Efter utbildningen kan du arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård.
Läs mer om programmet (heltid) >>
Läs mer om programmet (deltid) >>

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp (heltid och deltid)

Inriktningen förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskans förmåga att leda och utveckla omvårdnaden för barn och ungdomar. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom verksamheter som barnsjukvård, barnhälsovård och elevhälsa.
Läs mer om programmet (heltid) >>
Läs mer om programmet (deltid) >>

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60 hp (heltid och deltid)

Utbildningen syftar till att du självständigt ska kunna ge omvårdnad på avancerad nivå inom intensivvård och pre- och postoperativ vård, samt bedriva förbättringsarbete inom specialistområdet.
Läs mer om programmet (heltid) >>
Läs mer om programmet (deltid) >>

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp (heltid och deltid)

Inriktningen mot psykiatri innebär att du fokuserar på hälsofrämjande insatser där individens resurser tillvaratas och utgår från den enskilda människans livssituation och hälsa. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom de verksamheter som bedriver psykiatrisk vård.
Läs mer om programmet (heltid) >>
Läs mer om programmet (deltid) >>

Specialistsjuksköterska med inriktning mot diabetesvård, 60 hp (deltid)

Inriktningen mot diabetesvård ger dig ökade kunskaper i avancerad bedömning, vårdplanering, stöd till egenvård och uppföljning av patienter med diabetes. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med att leda och samordna vårdarbete inom de verksamheter som bedriver diabetesvård.
Läs mer om programmet (deltid) >> 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård, 60 hp (heltid och deltid)

Inom palliativ vård ansvarar du för omvårdnad av patienter som är i livets slutskede och har komplexa vårdbehov. Detta sker i samråd med patienter, närstående och familj. Du samarbetar i team med andra professioner kring patientens vård. Det här är en kompetens som efterfrågas inom många olika vårdmiljöer.
Läs mer om programmet (heltid) >>
Läs mer om programmet (deltid) >>

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen