Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

tjejer på festival tjejer på festival

På Högskolan Väst kan du läsa till personalvetare med två olika inriktningar eller till socialpedagog. Här finns också internationella programmet mot politik och ekonomi som ges helt på engelska. Det finns även en rad olika fristående kurser att välja bland inom exempelvis psykologi och pedagogik.

Arbetsmarknaden är god och kompetenser från detta område efterfrågas i många olika sammanhang, såväl privata som offentliga. 

Grundnivå

Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180 hp

Utbildningen ger dig genom ämnesstudier i statsvetenskap, ekonomi och omvärldsanalys erfarenhet att arbeta med t.ex. utredning, samverkan och rådgivning inom internationella organisationer, offentliga myndigheter och gränsöverskridande näringsliv, både i Sverige och utomlands.
Läs mer om programmet >>

Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbetsliv och hälsa, 180 hp

Utbildningen till personalvetare med fokus på arbetsliv och hälsa ger bred kompetens inom strategiska personal- och arbetslivsfrågor - såsom kompetensutveckling, kompetensförsörjning, karriärutveckling och personalekonomi. Under utbildningen får du pedagogik som verktyg för att arbeta hälsofrämjande med fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Läs mer om programmet >>

Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 hp

Utbildningen till personalvetare med fokus på arbets- och organisationspsykologi ger bred kompetens inom strategiska personal- och arbetslivsfrågor - såsom rekrytering, kompetensutveckling, karriärutveckling och personalekonomi. Under utbildningen får du kunskap om psykologiska teorier och hur dessa kan tillämpas i arbetslivet.
Läs mer om programmet >>

Socialpedagogiska programmet, 180 hp

Som socialpedagog är du eftertraktad på arbetsmarknaden och i ditt yrke möter du socialt utsatta barn, ungdomar och vuxna inom såväl offentlig som privat sektor. Arbetet sker exempelvis inom skola, boendeformer, institutionsvård, kriminalvård och migration.
Läs mer om programmet >>

Avancerad nivå

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp

Vill du arbeta strategiskt för att stärka barns och ungdomars villkor i samhället?
Programmet ger dig kompetens att förstå och tillvarata barns och ungdomars erfarenheter, behov och perspektiv.
Läs mer om programmet >>

Internationell politik - magisterprogram i statsvetenskap, 60 hp

Dagens globala värld innefattar många internationella politiska frågor och stora utmaningar. Områden som fattigdom, jämställdhet, terrorism, konflikthantering, mänskliga rättigheter, migration, flyktingar, ekonomisk tillväxt och miljö berör oss alla.
Läs mer om programmet >>

Mer information


Senast uppdaterad av Anna Elfgren