Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lars Walter, professor i Arbetsintegrerat Lärande

Grattis! Hur känns det?
Jätteroligt! Det här nya uppdraget ger mig en större bas att arbeta bredare och tillsammans med andra med frågor som jag verkligen brinner för som hållbarhets- och klimatomställning, livslångt lärande och kompetensutveckling. Det är dessutom frågor som är viktiga för Sverige!

AIL känner vi till…men vad är I-AIL?
I-AIL är arbetsintegrerat lärande som är avgränsat till industrin. I-AIL är också ett tvärvetenskapligt fält eftersom det kombinerar forskning om arbetsintegrerat lärande och ingenjörsvetenskap.

Vad ser du att I-AIL kan bidra med?
Det I-AIL gör är att koppla teknikutveckling till samhällsutveckling. Det är en brygga mellan ingenjörsvetenskap och samhällsvetenskapen, skulle man kunna säga.

Vi står inför en gigantisk strukturomvandling drivet av klimatförändringar och digitalisering. Det skiftet syns kanske tydligast inom industrin, och därför behöver vi studera hur industrin både kan och ska förändras för att möta det nya.

Om svensk industri inte anpassar sig till strukturomvandlingen riskerar vi att bli irrelevanta som industrination. Det är det ingen som vill. Genom I-AIL kan vi bidra till att se till att industrisektorn i Sverige växer och utvecklas för att möta framtiden.   

Hur utmärker sig Högskolan Väst inom det här området?
Helt klart är systematiken i vårt sätt att arbeta arbetsintegrerat det mest avgörande. AIL genomsyrar allt på högskolan och det skapar en unik miljö.

Vi ska också vara medvetna om att samhällsutmaningarna knappast är organiserade efter hur akademin har valt att organisera sig. Därför är det multidisciplinära förhållningssättet viktigt, det vill säga att vi skapar arenor där flera olika forskningsområden kan mötas. Här är KK-miljön Primus, där I-AIL är en stor del, ett föredöme.  

Sedan är Högskolan Västs storlek och förhållningssätt också nyckelfaktorer. Allt är liksom ”närmare” på den här högskolan, oavsett om vi pratar om fysiska avstånd eller forskarkollegiets öppenhet till samarbete mellan institutioner och discipliner.

Hur kommer man märka av att du nu leder denna verksamhet?
Jag vill bygga vidare på det fantastiska arbete som redan påbörjats, med mycket fokus på samhällsrelevans och anställningsfrågor. Det finns dessutom en växande förståelse i samhället för vikten av omställning och den vill jag bidra till att stärka ytterligare.

Senast uppdaterad