Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Doktorander i PTC-miljön

Kvinnor har länge varit underrepresenterade inom produktionsteknisk forskning. Högskolan Väst arbetar aktivt för att skapa en jämn balans mellan kvinnor och män inom alla delar av högskolans verksamhet.

– Vi ser många fördelar med att fler kvinnor söker sig till vår forskningsmiljö. Med en jämnare fördelning mellan kvinnor och män får vi en bättre arbetsmiljö. Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som bland annat genomsyrar vårt rekryteringsarbete, säger Lennart Malmsköld.

– Idag är nära hälften av alla doktorander kvinnor i forskningsmiljön Primus. För varje år ökar antalet kvinnor som forskar eller doktorerar inom våra forskningsområden. Det är en mycket positiv utveckling både för vår forskningsmiljö och för hela teknikbranschen.

– Att våra nyanställda doktorander dessutom kommer från flera olika länder innebär att vi får större mångfald. I vår forskningsmiljö finns nu inte mindre än 24 nationaliteter och fem religioner representerade.

Nya doktorander 2021

Linda Squillaci är industridoktorand med fokus på pulverbäddsbaserad additiv tillverkning med laser som energikälla. Linda genomför sina doktorandstudier vid Högskolan Väst, samtidigt som hon deltar i nystartade forskarskolan Smart Industry Sweden. Linda har studerat vid universitet i Rom och Sheffield, arbetat som civilingenjör på GKN i England och som testingenjör i Sverige. Läs mer om forskningsprojektet 

Lina Gharabei är doktorand inom produktionslogistik med inriktning mot träindustrin. Hon är engagerad i projektet Tillverka i trä där högskolans forskare utvecklar modeller inom logistik med hjälp av ny teknik och nya lösningar. Lina är utbildad i Jordanien och har lång erfarenhet av projektledning inom byggnadsindustrin. Se filmen om forskningsprojektet

Nicole Tobisková är doktorand inom Augmented Reality-teknik (AR) med fokus på hur tekniken kan underlätta vid upplärning och guidning i olika arbetsmoment. Hon ingår i forskarteamet som undersöker hur AR-teknik kan användas inom träindustrin för att göra operatörernas jobb effektivare. Nicole är utbildad i Prag och kommer närmast från Umeå universitet. Se filmen om forskningsprojektet                                                                                                                                               

Ritva Rosenbäck är doktorand inom logistikflöden i vården. Hennes forskning är kopplad till vården av Covid-19-patienter och vilka faktorer som påverkar vårdkapaciteten under pandemin. Ritva har studerat vid Lunds tekniska högskola och har lång erfarenhet av produktionsplanering inom bland annat sjukvården. Hon har även skrivit en bok om produktionsstyrning i sjukvården.

Ksenija Peggar är doktorand inom Industriellt arbetsintegrerat lärande. Hon medverkar i forskningsprojektet Verb där virtuell beredning av skärande bearbetning är i fokus. Ksenija studerar den kompetensutveckling och de lärprocesser som sker inom ramen för arbetet med att implementera digitala verktyg inom industrin. Läs mer om forskningsprojektet 

Gökce Aydin är doktorand inom svetsteknologi med fokus på additiv tillverkning med laser som energikälla. Hon medverkar i projektet Tapertech där forskarna undersöker hur man kan skräddarsy prestandan hos komponenter av höghållfast stål vid additiv tillverkning med ljusbåge och laser. Gökce har studerat i Turkiet och Tyskland och har erfarenhet av materialvetenskap med inriktning mot stål och materialkarakterisering. Läs mer om forskningsprojektet 

Liene Zaikovska är doktorand inom produktionsteknik med inriktning mot processimulering för pulverbäddsbaserad additiv tillverkning med laser (L-PBF). Hon ingår i högskolans AM-forskarteam och är kopplad till projektet PODFAM där man studerar hur additiv tillverkning kan användas för att bygga 3D-geometrier i metalliska material. Liene har studerat kandidat- och masterutbildningar vid Högskolan Väst och har arbetat som forskningsingenjör på CEVT och GKN Aerospace. Läs mer om forskningsprojektet 

Senast uppdaterad