Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arbetspaket 4 handlar om att ta fram omvärldsanalyser som syftar till att beskriva utmaningar och framgångar relaterade till bildelningsekonomi.

Den första delen av arbetspaket 4 drivs av RISE. De har tagit fram en rapport som beskriver bildelning utifrån ett ekonomiskt och marknadsmässigt perspektiv, med Sverige i fokus. Här summeras bland annat hur industrin ser ut idag och hur den kan komma att se ut i framtiden, samt vem kunden är och vilka effekter bildelning kan ha på miljön. Rapporten är tydligt relaterad till arbete som genomförs i arbetspaket 7 - affärsmodell

Den andra delen av arbetspaketet syftar till att skapa en bild av bildelning utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Här undersöks vilka strukturella faktorer, på stads- och nationell nivå, som enligt forskning påverkar individen till att dela bil samt vilka riktlinjer och policys som existerar. Fokus ligger på mindre/mellanstora städer. Denna omvärdsanalys knyter an till arbetet som genoförs i arbetspaket 8 - stadsplanering.

Arbetspaketets delar

Nytt


Bostäder och mobilitet

RiSE har under projektets gång undersökt vilken roll bostadsmarknaden har i hur vi tänker kring och använder oss av olika mobilitetslösni...

RISE har färdigställt en ny omvärldsanalys om bildelning

I omvärldsanalysen kikar RISE närmre på den uppsjö av affärs- och användarmodeller som finns inom bildelning, samt undersöker lönsamheten...

Senast uppdaterad