Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En persona är en semi-fiktiv representant av en kund eller användare. Den grundar sig till viss del på data, så som intervjuer eller observationer, men också på viss spekulation. I SESMA syftar personas till att illustrera användares attityder gentemot smarta mobilitetslösningar samt att förstå hur deras livsstil påverkar dessa attityder.

De sex olika personas som tagits fram i SESMA-projektet kallas för ”hushålls-personas” och beskriver sådant som mobilitetsbeteende, attityder och bostadsområde. Till skillnad från vanliga personas beskriver dessa ett helt hushåll och deras livssituation, inte bara en individ. Fokus har legat på att förstå användarnas liv i ett större perspektiv eftersom individuella egenskaper inte ansetts påverka attityder gentemot smarta mobilitetslösningar i lika stor utsträckning som livssituation.

De hushålls-personas som tagits fram i SESMA spelar en viktig roll i arbetspaket 6 – service design där de används för att ge liv åt okända användargrupper. De bidrar till en ökad förståelse för användarnas behov, förväntningar, problem och motivationer.

Bilder föreställer hushålls-persona 1 - The senior citizens in need of mobility asssistance

Hushålls-persona 2 - The family that has a hectic lifestyle and young children

Hushålls-persona 3 - The ypung couple that lives in a busy city

Hushålls-persona 4 - The one person household

Hushålls-persona 5 - The family with grown children that have their own mobility habits

Hushålls-persona 6 - The generations that rely on each others helping handwi

Senast uppdaterad