Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Resultaten av den första delen i projektet har rapporterats i boken Att göras till filmarbetare (Herrman m fl. Nya Doxa 2011).

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka på vilket sätt svenska spelfilmsproducenter hanterar ny digital teknik avseende inspelning, efterbearbetning och distribution och de därmed förändrade produktionsvillkoren. Tiotalet djupintervjuer med svenska spelfilmsproducenter, distributörer och företrädare för regionala filmcentra ska genomföras.

Forskningsområde

  • Humaniora

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för hälsovetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Lars Dahlquist
Clas Gunnarsson

Projekttid

2012 - 2012

Senast uppdaterad