Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med forskningsprojektet är att:

1) utveckla kunskap om hur förnybar energi och resurseffektivitet organiseras och leds i ett storskaligt stadsutvecklingsprojekt, och

2) utforska hur utvecklingen är relaterad till lokala och nationella energisystem och dess hållbara omställning.

Studien kommer att fokusera på utvecklingen av Gateway Säve till ett logistiknav med fokus på innovation, hållbarhet, låg klimatpåverkan och cirkulära resursflöden. Satsningen är unik i termer av dess lokalisering i det svenska fordonsklustret och dess storskaliga planer för solelsproduktion, lagring och användning. Genom longitudinella fältstudier under perioden 2021-2025, och med metoder så som intervjuer och mötesobservationer, adresserar projektet hur praxis, aktörer, teknologi och institutioner är relaterade i hållbarhetsomställningar. Detta möjliggör för teoretiska och praktiska bidrag gällande energisystemets omställningen till förnybar energi, dess flexibilitet och robusthet, samt samspelet mellan involverade aktörer. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Fredrik Lavén (Projektledare, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet)
Alexander Styhre (Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet)

Forskningspartner

  • Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • Energimyndigheten

Projekttid

2021 - 2025

Senast uppdaterad