Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det övergripande syftet med denna undersökning är att studera implementeringen av arbetet med Rätt kurva. Fokus är i huvudsak på sociala processer, det vill säga på vilka grunder som polis och socialtjänst väljer ut barn till Rätt kurva och vilka insatser som vidtas. Denna fråga rymmer både ett intresse riktat mot arbetsprocessen inom Rätt kurva och ett intresse för hur problem och risker definieras genom de insatser som riktas de barn och unga och deras vårdnadshavare som deltar i Rätt kurva. Arbetsmodellen har utvecklats I Tyskland.

Projektet ägs av Göteborgs Universitet (GU) och leds av Johannes Lunneblad, professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL).
Deltagande forskare:
Nils Hammaren, professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, GU
Anna-Lena Borg (doktorand vid GU), Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Utbildningsvetenskap/Pedagogik/Didaktik

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Forskningspartner

  • Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • Kronprinsessparets stiftelse

Projekttid

2024 - 2026

Senast uppdaterad