Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet har ett intresse mot hur yrkeskunnande gestaltas med koppling mot gymnasieskolans yrkesprogram på olika arenor och hur det kan begreppsliggöras i utbildningen (på gymnasiet) på sätt som gynnar elevens utveckling av yrkesskicklighet?

Inom projektet ställs frågan hur denna kunskap kan omsättas till en yrkesämnesdidaktisk kunskap som kan bli en del av kärnan i yrkeslärarutbildningens kunskapsbas?

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Övriga projektmedverkande

Kunskapsförbundet Väst

Uddevalla Gymnasieskola

Vuxenutbildningen Campus Futura i Tanum

Forskningsfinansiär

  • ULF (Utbildning Lärande Forskning)

Projekttid

2021 - 2023

Senast uppdaterad