Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan relateras till dessa elevers skolframgång. Men eftersom skolans kompensatoriska förmåga antas variera mellan skolor och över tid ämnar vi också att undersöka förändringar i akademisk resiliens och hur dessa kan kopplas till förändringar i olika kompensatoriska faktorer såsom lärarkompetens och klass- och skolklimat.

Vi vill också undersöka vilka aspekter som kan förutsäga resiliens eftersom denna kunskap kan ge bättre verktyg för att motverka och förhindra skolavhopp. Data från de internationella studierna IEA (TIMSS, PIRLS) och OECD (PISA), men även av data från den longitudinella databasen Utvärdering genom uppföljning (UGU), kommer att utgöra basen för våra empiriska studier.

Målet med projektet är att kunna bidra med kunskap till lärare, skolor och beslutsfattare om effektiva sätt att organisera utbildning och fördela stöd för att främja akademisk resiliens.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Samverkanspartners

Stefan Johansson, Göteborgs Universitet

Forskningspartner

  • Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • Vetenskapsrådet

Projekttid

2019 - 2021

Kontakt


Cecilia Thorsen

Cecilia Thorsen Universitetslektor Docent i pedagogik
cecilia.thorsen@hv.se

Kajsa Yang Hansen

Kajsa Yang Hansen Professor, gäst
kajsa.yang-hansen@hv.se
Senast uppdaterad