Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skolor med låga utbildningsresultat i utsatta områden utmanar det svenska utbildningssystemets mål om utbildning med hög kvalitet för alla. Men vid en nationell jämförelse håller skolor i storstäder generellt högre kvalitet jämfört med skolor på landsbygden. Detta projekt handlar om att undersöka politiskt initierade åtgärder för ökad likvärdighet (åtgärder ovanifrån) och lokala initiativ för att stärka skolans kompensatoriska kapacitet (initiativ underifrån) på skolor i storstädernas utsatta områden och på landsbygden. I nuläget finns alltför lite systematisk kunskap om effekterna av de olika typerna av initiativ, samt hur de utformas och anpassas till de kontexter som storstäder och landsbygden utgör. 

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Forskningspartner

  • Södertörns högskola
  • Linköpings universitet

Forskningsfinansiär

  • FORMAS

Projekttid

2023 - 2025

Senast uppdaterad