Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ett ämne som berör oss som psykologer och forskare i psykologi är hur man på ett mycket ensidigt sätt betraktar barn som uppfattas som avvikande i sitt beteende. Vad vi närmast åsyftar är den biomedicinska diskursen där "ADHD" idag är den vanligaste diagnosen som ges till barn som uppfattas som hyperaktiva, impulsiva och/eller ouppmärksamma. Problematiskt är att ett ensidigt fokus på individen skymmer viktiga miljöaspekter, som uppväxtvillkor, skolsituation och annat av betydelse för ett barns psykiska hälsa och funktion. Vi har studerat ett material som föräldrar vars barn uppfattas ha dessa problem eller föräldrar vars barn redan fått diagnosen "ADHD" har tillgång till via internet: "What is Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, ADD)?". Ansvariga för den rådgörande texten om "ADHD" är en grupp experter knutna till "National Institut of Mental Health (NIMH)", USA. I granskningen av informationen till föräldrarna har vi utgått från en diskursiv, psykologisk metod med avsikten att ha ett kritiskt perspektiv på den information som av NIMH sprids på nätet. USA har blivit ett epicenter för "ADHD" forskningen samt skolbildande för länder i Europa inklusive Sverige.

I anknytning till projektet har sammanställning och publicering av ett tematiskt kluster (Special issue, 2017) editerat av Elisabeth Punzi, GU och Soly Erlandsson, HV genomförts: "Understanding children and young adults diagnosed with ADHD – a critical standpoint" i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being (IJQHW).

Se introduktion till klustret 

Erlandsson, SI. & Punzi, E. (Guest editors; 2017) “A biased ADHD discourse ignores human uniqueness”. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 12:sup1, 1319584, DOI: 10.1080/17482631.2017.1319584 

Internationellt samarbete inom ramen för projektet

Dr Nicolas Dauman och Dr Marion Haza, Univeristy of Poitiers, France har genomfört en studie där franska föräldrar till barn med beteendeproblem och ADHD kommunicerar och söker stöd via nätforum (Prel. titel: ”Liberating parents from guilt: a grounded theory study of parents’ Internet communities for the recognition of ADHD”) .

Forskare från ett flertal länder var inbjudna att dela med sig av sin forskning till lärare och psykologistudenter vid University of Poitiers, France 5-6 april, 2018; Narratives of Suffering and Recovery: How Qualitative Studies and Literature Enrich Contemporary Psychology. Soly Erlandsson presenterade den diskursiva ansatsens grunder med fokus på ADHD: ”Behind words. Challenging the hegemonic view on children suffering from conduct problems”

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Soly Erlandsson
Linda Lundin

Forskarnas publikationer inom projektet

Peer-review-granskade vetenskapliga artiklar

Dauman, N., Haza, M., & Erlandsson, S. (2019). Liberating parents from guilt: a grounded theory study of parents’ internet communities for the recognition of ADHD, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 14:1, 1564520, DOI: 10.1080/17482631.2018.1564520

Lundin, L & Erlandsson, SI. (2017). Parental discussions online through the medical discourse-lens. Journal of Childhood and Developmental Disorders. DOI: 10.4172/2472-1786.100053

Erlandsson, S. Lundin, L. & Punzi, E. (2016). A discoursive analysis concerning information on "ADHD" presented to parents by the National Institute of Mental Health (USA). Int J Qual Stud Health & Well-being, 11: 30938 

Erlandsson, S. & Punzi, E. (2016). Challenging the ADHD consensus. In J Qual Stud Health & Well-being, 11: 31124 

Publicering (tredje uppgiften) för att nå ut till en vidare läsekrets

Erlandsson, SI. ”Barn behöver vuxna som kan lyssna”, Barnbladet nr 3 juni 2018. 

Erlandsson, SI. ”ADHD - omsorg framför utredning”. BestPractice – Psykiatri & Neurology i Sverige, Nr 34 (9) April 2018.

Elisabeth Punzi, Linda Lundin & Soly Erlandsson. ”The ADHD diagnose – a way of masking problems in society”. Atlas of science. Laymen summary of research, open for general public, free of charge. Nov. 23, 2016. http://atlasofscience.org/

Kontakt


Soly Erlandsson

Soly Erlandsson Professor, senior
soly.erlandsson@hv.se

Linda Lundin

Linda Lundin Universitetslektor
linda.lundin@hv.se
Senast uppdaterad