Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syfte med projektet

Det övergripande syftet med projektet är flera såsom att
- lyfta fram lärares erfarenheter och upplevelser av relationer, dels med barn med ”problembild”, dels med föräldrar till denna kategori av barn

- att lyfta fram och problematisera de svåra situationerna, såväl som att lyfta fram och lära av de goda exemplen
- att utveckla lärarnas kompetens och stärka dem i sin yrkesroll

Frågeställningar och syfte har utvecklats genom en process av utforskande och dialog runt frågan Vad är ”problemet” mellan forskare och praktiker (lärare såväl som rektorer), med hjälp av fokusgruppsintervjuer och work-shops.

Projektet har två delar. Vad gäller lärarnas relationer med barn med ”problembild” kommer detta att undersökas från och med hösten i så kallade lärgrupper bestående av lärarna själva, där forskarens bidrag är att bistå med tidigare forskning och dokumentation.

Vad gäller lärares kontakter och relationer med föräldrar har ett empiriskt material samlats in som består av tio kvalitativa intervjuer med kvinnliga lärare årskurs 1-3 i skolområdet. Här identifieras bland annat förhållningssätt som används av lärarna för att skapa en förtroendefull relation, till exempel att visa sin omsorg om barnet, be föräldrarna om hjälp och visa dem att de är ”proffs” på sitt eget barn, vara tillgänglig, lyssna till föräldrarna samt att sätta gränser.

Resultatet kommer att på olika sätt att diskuteras tillsammans med och spridas inom verksamheten där en del handlar om att synliggöra lärares relationsarbete och stödja och utveckla den relationella kompetensen.

Rapport

rapport-om-larares-relationer-till-foarldrar-med-barn-som-har-problem.pdf

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Uddevalla kommun

Projekttid

2014 - 2015

Senast uppdaterad