Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Demografiska förändringar testar den nordiska modellen och dess ideal för ett inkluderande välfärdssamhälle och lika tillgång till offentliga tjänster där flerspråkighet är en inneboende egenskap i permanenta super-mångfaldiga samhällen - och inte ett tillfälligt samhällsförhållande som kan "lösas" med kortsiktiga medel. Det finns ett växande gap mellan universalismens huvudprinciper och den flerspråkiga vardagssituationen hos en stor del av befolkningen i de nordiska länderna. Denna situation kräver nya sätt att förstå och svara på människors behov, rättigheter och nuvarande hinder för deltagande. Vår tvärvetenskapliga forskargrupp från Sverige och Finland kommer att ta itu med dessa luckor samt de samtida utmaningarna genom att undersöka vardagliga praktiker och ökningen av digitala och textuella sammanhang som har dykt up

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Forskningspartner

  • Linnéuniversitetet
  • Södertörns högskola
  • Åbo Akademi

Forskningsfinansiär

  • Vetenskapsrådet

Projekttid

2023 - 2026

Senast uppdaterad