Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skolan består av en mängd olika platser och rum i vilka eleverna rör sig på vardaglig basis, ofta tillsammans med lärare och annan skolpersonal och ofta i samband med undervisning av olika slag. Men där finns också situationer under skoldagen i vilka vuxna inte finns närvarande. Det kan vara på väg till och från olika lektioner och aktiviteter, under raster eller vid andra tillfällen då eleverna rör sig utan vuxna i skolmiljön.

”Trygg hela dagen” är namnet på en av flera insatser som beviljats medel från Skolverkets satsning "Hälsofrämjande skolutveckling". ”Trygg hela dagen”, vars huvudman är Lysekils kommun, tar sin utgångspunkt just i skolans ”mellanrumssituationer” - det vill säga de situationer där elever befinner sig i skolan, men där de för tillfället inte medverkar i lärarledd undervisning eller annan aktivitet där vuxna är inblandade.

Några av de miljöer som visat sig ha särskild betydelse för elevers upplevda trygghet, eller brist på trygghet, är omklädningsrum, korridorer, skolgårdar och matsalar – miljöer där vuxna inte alltid finns närvarande. Dessa mellanrumssituationer kan, i sämsta fall, påverka elevers upplevelse av skolmiljön på ett negativt sätt och kan därmed också, i förlängningen, påverka deras hälsa, deras kunskapsutveckling och möjligheter att nå målen i skolans läroplan - till exempel genom att elever väljer att inte delta i idrottslektioner eller att de väljer bort lunchen i skolmatsalen.

”Trygg utan vuxna? - elevers erfarenheter från mellanrumssituationer i skolmiljö” är namnet på ett av projekten inom satsningen i Lysekils kommun, och som involverar forskare från Högskolan Väst. Det övergripande målet för studien är att få en fördjupad kunskap om elevers erfarenheter och upplevelser av skolans mellanrumssituationer utifrån ett trygghetsperspektiv. Kunskapen som genereras skall identifiera hur olika rumsliga miljöer påverkar elevers upplevelser under skoldagen och vilka åtgärder som skulle kunna göra skolmiljön tryggare att vistas i. Fokus kommer ligga på elevernas egna berättelser, och materialinsamlingsmetoder är observation, walking interviews och fotografi. Frågeställningarna är: hur tar eleverna skolans mellanrumssituationer i bruk? Vilka tankar, känslor och erfarenheter kopplar eleverna till olika platser och rum i sin skolmiljö? Vilka möjligheter och begränsningar till trygga sociala möten upplever eleverna i mellanrumssituationerna?

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

  • Anita Beckman

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Lysekils kommun

Forskningsfinansiär

  • Lysekils kommun

Projekttid

2017 - 2019

Kontakt


Marita Lundström

Marita Lundström Universitetslektor Lektor i utbildningsvetenskap
marita.lundstrom@hv.se
Senast uppdaterad