Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det här forskningsprojektet handlar om ungdomars sexuella utveckling och vilken roll Internetaktiviteter spelar för den.

Sexualiteten genomgår stora förändringar under tonåren. Puberteten ses ofta som en startpunkt för ungdomars sexuella intresse och fantasier. Ungdomars sexuella aktiviteter har traditionellt vanligtvis ägt rum inom ramen för en romantisk relation. Men dagens tonåringar är uppvuxna med Internet. Sexuellt material utgör en stor del av Internet och somligt av det är direkt riktat till ungdomar. Föräldrar, professionella och andra uttrycker en stor oro för vilken betydelse denna typ av Internetaktiviteter har för ungdomars anpassning, men i dagsläget har vi ingen information om huruvida denna oro har någon grund eller inte. Syftet med denna studie är att svara på ännu obesvarade och mycket nutidsrelevanta frågor: Vad betyder sexuella aktiviteter på Internet för ungdomar som är mitt uppe i att utveckla sin sexualitet? Vilka konsekvenser får det när ungdomar tar del av och är en del av dessa aktiviteter? Vilka ungdomar är det som är sexuellt aktiva på Internet och på andra informationsteknologiska fora? Hur ser kopplingen ut mellan sexuella aktiviteter inom dessa nya och de traditionella vardagsmiljöerna?

Forskarna kommer att följa ungdomar under den tid, högstadie- och gymnasieåldern, som sexualiteten och sexuella aktiviteter genomgår en radikal utveckling hos majoriteten av dem. Data samlas också in från föräldrar.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Emma Sorbring, projektledare
Jonas Hallberg
Margareta Bohlin

Övriga forskare

Therése Skoog (Örebros universitet)

Extern finansiering från

FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Pågår

2008-2013

Kontakt


Emma Sorbring

Emma Sorbring Professor Professor i barn- och ungdomsvetenskap
emma.sorbring@hv.se
Senast uppdaterad