Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bakgrund

I Sverige och övriga världen har vi en växande grupp digitala seniorer – äldre personer som varit aktiva användare av informations- och kommunikationsteknik (IKT) under en längre tid. Trots att gruppen vana äldre IKT-användare ökar så har forskningen hittills fokuserat mest på att studera den grupp äldre som är nybörjare och ovana IKT-användare.

Syfte

Syftet med detta projekt är att istället stödja digitala seniorers möjligheter att fortsätta använda IKT i takt med att de åldras och upplever förluster av kognitiva och fysiska förmågor. Inom ramen för projektet utvecklar vi harmoniskt adaptiva användargränssnitt, system som kan anpassa och förenkla sig efter användarens behov och förmågor för att på så vis låta digitala seniorer fortsätta att använda IKT. Detta sker genom en användarcentrerad designprocess i nära samarbete med digitala seniorer.

Läs mer på projektets webbplats

Forskningsområde

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Informatik
  • Teknik och social förändring

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Alexandra Weilenmann, Göteborgs universitet (projektledare)

Alla inblandade forskare finns här under Forskningsteam

Forskningspartner

  • Ri.se
  • SeniorNet

Forskningsfinansiär

  • Familjen Kamprads stiftelse

Projekttid

2019 - 2021

Senast uppdaterad