Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om innehållet i projektet

Hur effektivt arbetsmarknader fungerar på den nationella nivån och personalledningspraktiker på den organisatoriska nivån påverkar miljontals människor i de nordiska länderna. Därför är detta angeläget att undersöka.

Trots att den ”nordiska modellen” för Human Resource Management, HRM, har rönt ökande internationell uppmärksamhet, finns det fortfarande viktiga frågor om vad som är utmärkande för ”nordiska” arbetsrelationer och HRM, huruvida skillnaderna mellan Sverige och de andra nordiska länderna försvinner eller ökar, och vad historiska trender tyder på kommer att bli den nordiska modellen i framtiden.

Syftet med detta projekt är att studera dynamiken i den nordiska modellen för HRM mitt i en period av förändring genom att undersöka likheter och skillnader mellan de nordiska länderna, och i relation till andra länder i västvärlden, och hur detta förändras över tid. Förutom Sverige medverkar Danmark, Norge, Finland och Island med forskare i projektet.

Forskningsområde

  • Arbetslivsstudier

Forskningsmiljö / Institution

  • Positiva organisations- och ledarsskapsstudier (POLS)
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Projektledare: Stefan Tengblad, Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • Riksbanken Jubileumsfond

Projekttid

2022 - 2024

Senast uppdaterad