Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Metoder ska också prövas och utvecklas för lärande på individuell och organisatorisk nivå.

Studien omfattar första och andra linjens chefer i obligatorisk skola och på gymnasium samt första och andra linjens chefer inom högskola och universitet. Datainsamlingen sker genom strukturerade observationer (skuggning) och intervjuer. De strukturerade observationerna används bland annat för att möjliggöra jämförelser med tidigare studier avseende mellanchefers arbetsuppgifter och arbetsinnehåll.

Forskningsområde

  • Psykologi
  • Arbetslivsstudier

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Kathe Nonås, tidigare Högskolan Väst

Projekttid

2011 - 2011

Senast uppdaterad