Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningar på avancerad nivå inom elektroteknik är starkt efterfrågat från industrin då den kompetensen är helt nödvändig för näringslivets klimatomställning och för elektrifieringen av samhället. Utmaningarna i energisystemet växer med den pågående elektrifieringen, där elektrifieringen av fordonsflottan är en viktig del, samt att elproduktion från icke planerbara källor ökar kraftigt. Omställningarna för både industrier och fordonsflottan samt förändringarna i kraftsystemet leder till nya utmaningar och behov av ny kompetens.

Enligt Svensk Näringsliv anser 60 % av de svenska företag att kompetensbrist hindrar klimatomställningen samt 71 % upplever att det är svårt att rekrytera kompetent personal inom elektroteknik. Detta påvisar vikten av att tillhandahålla utbildingar på avancerad nivå inom elektromobilitet, behovet av att synliggöra det kursutbud som idag finns samt vikten av att sammanställa hur behovet kommer se ut på några års sikt.

Syftet med detta projekt är att sammanställa den kompetensutvecklingen som Svenska lärosäten idag erbjuder i from av kurser riktade mot yrkesverksamma inom elektromobilitet samt identifiera luckor inom kompetensutbudet som är nödvändiga för att möjliggöra den framtida elektrifieringen.

Projektet görs inom ramen för Swedish Electromobility Center och kommer avrapporteras för ledningen vid två tillfällen under 2024.

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Västra Götalandsregionen VGR

Projekttid

2024 - 2024

Senast uppdaterad