Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trots betydelsen av långsiktighet för att förstå innovation så är antalet verkligt longitudinella studier mycket ovanliga. Projektgruppen har tillgång till rådata i form av intervjuer och finansiell analys från en grupp tillverkningsföretag som genomfördes 1976 och följdes upp 1984. Perioden 2001–2005 genomförde projektledaren för denna ansökan en uppföljande studie av tolv av dessa företag som sitt doktorandprojekt. Elva av företagen är fortsatt verksamma.

Syftet med föreliggande projekt är att genom intervjuer och ekonomisk analys komplettera tidigare insamlade data för att, utifrån ett empiriskt material som sträcker sig över 45 år, analysera hur resursorkestrering över tid påverkar innovation i små och medelstora tillverkningsföretag. Projektmedlen från stiftelsen kommer att finansiera en doktorandanställning under tre år.

Forskningsområde

  • Ekonomi och näringsliv
  • Industriellt Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Lars Erik Lundbergs Stiftelse

Projekttid

2024 - 2027

Senast uppdaterad