Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Stödet kommer att bestå i utveckling av 60hp nya samt genomförande av 15hp gamla korta anpassade kurser, framför allt med koppling till den kapacitet inom produktionsteknik som den, inom ramen för Primus, nybildade forsknings och utbildningsmiljön KAM-PT har. Kurserna kommer tematiskt att koppla till miljöns olika delar och därmed beröra områden såsom, material- och tillverkningsteknik, automation, AI och digitalisering samt teknikomställning mot hållbar industri. De kurser som utvecklas kommer alla ha en klar koppling till målen i Agenda 2030 och insatsen ExSus2 kommer därför att bidra till att möta företagens behov inom t.ex. livslångt lärande (mål 4), hållbar energi (mål 7), hållbar ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor (mål 8), hållbar teknologisk industrialisering (mål 9), samt

Forskningsområde

 • Teknik
 • Produktionsteknik
 • Svetsteknik

Forskningsmiljö / Institution

 • Produktionsteknik
 • Primus (KK-miljö)
 • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

 • Västia Plastindustri AB
 • Sansera Sweden AB
 • Brogren Industries
 • Graniten Engineering AB
 • Nordholms industriinstallationer AB
 • GKN Aerospace Sweden AB
 • Lear Corporation
 • SKF Sverige AB
 • Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB
 • Siemens Energy

Forskningsfinansiär

 • KK-Stiftelsen

Projekttid

2023 - 2026

Senast uppdaterad